Nieuwsbrief archief

Hoe en waar kan PROambt de vakbond helpen met het Generatiepact? 20-09-2017

PROambt is onafhankelijk specialist op het gebied van pensioenregelingen en het Generatiepact. Reeds vele tientallen grotere werkgevers werden door PROambt geadviseerd en begeleid bij de implementatie van het Generatiepact. Daarbij heeft PROambt veel ervaring opgebouwd met verschillende aanpakken en uitwerkingen van... Lees verder...

Wanneer leidt het Generatiepact tot werkdrukverhoging? 20-09-2017

Regelmatig zien wij organisaties die gevoelsmatig kiezen voor een Generatiepact 80-90-100. Dat wil zeggen 80% werken met 90% behoud van salaris en 100% pensioenopbouw. Waarom kiest men juist voor die variant? Meestal is dan gekozen voor de weg van de minste weerstand, want werknemers hoeven dan slechts 7% netto inkomen... Lees verder...

Niets doen is geen optie... 20-09-2017

Eind van dit jaar zal de AOW-leeftijd opschuiven naar 67 jaar en 6 maanden. De pensioenrichtleeftijd zal met zekerheid stijgen naar 68 jaar. Is de enorme stijging van de AOW-leeftijd daarmee afgelopen? Als de huidige AOW-wet wordt gecombineerd met de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de levensverwachting is –... Lees verder...

Lancering innovatieve online mobiliteitscoaching: Direct... 30-08-2017

PROambt blijft u graag aangenaam verrassen en wel met het nieuwe intensieve mobiliteitstraject op afstand: Direct aan de slag! Doelgericht, efficiënt en gebruikmakend van de modernste technieken begeleidt PROambt kandidaten door middel van e-coaching en videogesprekken naar een nieuwe uitdaging. Deze aanpak... Lees verder...

Wilt u GEEN Generatiepact invoeren? Gebruik dan deze... 30-08-2017

Zoekt u argumenten om GEEN Generatiepact in te voeren? Denk dan aan onderstaande overwegingen: - Het Generatiepact is te duur - Wij willen geen regeling, kijk maar wat er gebeurd is bij de belastingdienst met hun vertrekregeling - Het lukt niet voor bepaalde vacatures nieuwe instroom aan te trekken - Het... Lees verder...

Privatisering van een gemeentelijke dienst 27-06-2017

Bent u bezig met het verzelfstandigen van een gemeentelijke dienst? Hoe zorgt u dan dat u en uw werknemer tevreden uit elkaar gaan? PROambt helpt u om de overgang naar een nieuwe pensioenregeling zo gunstig mogelijk te laten verlopen voor u en uw werknemers. Aandachtspunten voor pensioen bij privatisering Gemeenten... Lees verder...

Innovatieve mobiliteitsaanpak: persoonlijke aandacht... 27-06-2017

Uit recent marktonderzoek is gebleken dat PROambt zelfs de moeilijkst plaatsbare mobiliteitskandidaten succesvol begeleidt naar duurzame plaatsing. Het geheim zit o.a. in de persoonlijke aandacht, de verhelderende Financiële Scan en de maatwerkgerichte begeleiding. Tegenhanger van deze succesvolle aanpak was dat... Lees verder...

Pensioenvoorlichting speciaal voor bestuurders 06-06-2017

Waarom één dag in de week werken voor uw pensioen (de pensioenpremie APPA bedraagt in totaal ca. 20% van uw bruto inkomen), terwijl u niet weet waarvoor u betaalt? Het klinkt vreemd, maar toch is dat de dagelijkse praktijk rondom het APPA-pensioen. Veel bestuurders willen in essentie niet weten hoe de... Lees verder...

Ontzorging in arbeidsmobiliteit 15-05-2017

Als werkgever heeft u dagelijks te maken met in-, uit- en doorstroom binnen uw organisatie, dus moet u soms ook afscheid moet nemen van medewerkers. PROambt ontzorgt u door uw mensen van A-Z te begeleiden bij het maken van een duurzame volgende stap in hun loopbaan. Hierbij ligt de focus op het beperken van inkomens-... Lees verder...

Versobering pensioenopbouw APPA en ABP 07-06-2017

Sinds enkele jaren mag over een inkomen hoger dan circa € 100.000 geen pensioen meer worden opgebouwd (de zogenaamde aftopping). Dat geldt nadrukkelijk ook voor de pensioenen van het College van Burgemeester en Wethouders en de Secretaris. Dit heeft grote gevolgen. Maar de gevolgen zullen - naar verwachting -... Lees verder...

Algemene pensioenvoorlichting 16-06-2017

Waarom één dag in de week werken voor uw pensioen, terwijl u niet weet waarvoor u betaalt? Het klinkt vreemd, maar toch is dat de dagelijkse praktijk rondom het pensioen: - Waarom wordt deeltijdpensioen zo weinig gebruikt door werknemers? - Waarom overweegt bijna niemand om eerder... Lees verder...

Welke lessen kunnen getrokken worden uit de ervaringen... 20-09-2017

Ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten heeft een Generatiepact uitgerold. In overige cao's binnen de sector Overheid en Onderwijs is de belangstelling eveneens booming. En we zien zelfs al Generatiepacten, opgenomen in de cao, buiten de overheid! Welke lessen kunnen tot op heden uit de praktijk worden getrokken? -... Lees verder...

AOW-leeftijd schuift op richting 69 jaar -> Hoe moet... 17-05-2017

Wist u dat de Nederlander ieder kalenderjaar gemiddeld een maand ouder wordt ...? Eigenlijk is dat een vrij spectaculaire ontwikkeling: steeds langer leven en ook in betere gezondheid. Deze ontwikkeling heeft zich ook de afgelopen 60 jaar continue voortgezet. Wat zou de huidige AOW-leeftijd zijn als deze ontwikkeling... Lees verder...

Generatiepact: ontzorging van A tot Z! 03-04-2017

Generatiepact: ja! Maar hoe? Wat is wijsheid als het gaat om duurzaam personeelsbeleid en regelingen à la het Generatiepact? U heeft het beste voor met uw medewerkers, maar het moet financieel wel haalbaar blijven. Vitale en gemotiveerde medewerkers tot 67 jaar. Ja!, maar hoe? Wij begrijpen dat u soms door... Lees verder...

Slimme alternatieven voor "probleemdossiers" 03-04-2017

Ook u ziet zich (wellicht) regelmatig geconfronteerd met een werknemer die u hoofdbrekens bezorgt, kortom een "probleemdossier". Natuurlijk is uw primaire reactie gericht op externe mobiliteit, waarbij betrokkene op zoek moet naar een duurzame oplossing bij een andere werkgever. Soms is echter een andere... Lees verder...

Hoe ziet het ideale Generatiepact eruit? 20-09-2017

Voor werknemers is het pensioenperspectief de afgelopen jaren aanzienlijk verslechterd: dalende dekkingsgraad zonder indexatie, verhoging AOW-leeftijd, pensioenrichtleeftijd ultimo 2017 naar 68 jaar, aanstaande versobering van het gehele pensioenstelsel, werkgevers willen "ontzie" maatregelen versoberen en/of... Lees verder...

Het Generatiepact: betaalbaar voor werkgever en aantrekkelijk... 22-02-2017

Duurzame inzetbaarheid is een veelbesproken onderwerp, maar betaalbare, concrete oplossingen ontbreken!  Wel zijn er (dure!) seniorendagen, waarbij volledig loon wordt doorbetaald en ook toenemend ziekteverzuim komt volledig voor rekening van de werkgever. De stijgende gemiddelde leeftijd van de werknemers in... Lees verder...

FAMO interviewt Bianca Jaggan 14-02-2017

PROambt Advies en Mobiliteit neemt dit jaar afscheid als sponsor/partner van de FAMO. Bianca Jaggan (directeur PROambt Advies) kijkt terug op levendige bijeenkomsten met veel interactie, waarin ze de gemeenteambtenaar tussen de bedrijven door aardig leerde kennen. ‘Gemeenten moeten een drempel over voor ze nieuwe... Lees verder...

Duurzaam Doorwerken in combinatie met BAPO >>> BAPO... 14-02-2017

Duurzame inzetbaarheid is een veelbesproken onderwerp, maar betaalbare, concrete oplossingen ontbreken! In uw sector bestaan er BAPO- of soortgelijke (overgangs-)regelingen die deeltijdwerken mogelijk maken voor maximaal 20% van de werkweek. Duurzaam Doorwerken gaat aanzienlijk verder in het voordeel van werkgever... Lees verder...

Meer grip op re-integratie? Ontvang nu een gratis demoversie... 03-04-2017

Wilt u ook meer inzicht in de effectiviteit en voortgang van re-integratie- en loopbaanbegeleidingstrajecten binnen uw organisatie? PROambt Mobiliteit introduceert Dashboard Mobiliteit - een nieuwe, unieke en in eigen beheer ontwikkelde softwaretool - die mobiliteitscentra helpt bij het besparen van kosten en het behalen... Lees verder...

Vroegtijdig advies bij regelingen (Generatiepact en... 26-01-2017

Steeds vaker benaderen organisaties PROambt om bij de vroegtijdige voorbereiding van Generatiepactregelingen of vertrekarrangementen te adviseren over de (on)mogelijkheden en financiële consequenties hiervan. Daarmee voorkomt de werkgever onaangename verrassingen die de landelijke pers halen, zoals onlangs het... Lees verder...

Later is NU, de nieuwe inkomensplanner van PROambt 21-02-2017

De afgelopen jaren heeft PROambt achter de coulissen hard gewerkt aan de nieuwe inkomensplanner: Later is NU! Deze inkomensplanner is sinds eind 2016 operationeel en geeft antwoorden op de meest gestelde vragen: “wat als ik eerder met pensioen ga?”, “wat betekent de combinatie van deeltijdwerken met... Lees verder...