Nieuwsbrief overzicht

Arbeidsongeschikte wethouders en risicomanagement 11-07-2018

Als één van uw bestuurders arbeidsongeschikt raakt, betekent dit een financiële strop voor uw gemeente. Uitkeringen aan uw bestuurders moet uw organisatie namelijk zelf betalen volgens de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Ook de kosten voor vervanging van de arbeidsongeschikte wethouder... Lees verder...

Overlijden wethouder is verdrietig... en duur! 11-07-2018

Als één van uw wethouders voor zijn AOW-datum overlijdt, kan dit uw gemeente een kapitaal kosten. Als gemeente bent u namelijk zelf de pensioenuitvoerder, ook van het nabestaandenpensioen. Dit geldt ook voor oud-wethouders met wachtgeld die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. In geval... Lees verder...

Persoonlijk advies APPA-pensioen 27-06-2018

Enige tijd geleden hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden en ondertussen zijn in veel gemeenten de coalities voor de komende collegejaren gevormd. Dit heeft waarschijnlijk tot enige verschuivingen geleid binnen de gemeenten. Wethouders treden af en maken aanspraak op de APPA-uitkering en nieuwe wethouders... Lees verder...

Werk en plezier gaan heel goed samen 27-06-2018

‘Zo’n zeventig procent van de werknemers ervaart onvoldoende plezier in zijn werk. De oorzaak is dat deze mensen vaak op de verkeerde plek zitten. En dat is totaal onnodig.’ Dit vindt loopbaancoach Wendy Simonis. Plezier op het werk zorgt immers voor betere resultaten en verlaagt het arbeidsverzuim. Als... Lees verder...

PROambt geeft toekomstperspectief 27-06-2018

Al meer dan vijftien jaar is PROambt in Nederland dé specialist op pensioengebied. Zowel voor het bedrijfsleven, gezondheidszorg, overheid en onderwijs. PROambt geeft iedere pensionado in spe, inzicht in een zonnige toekomst. Daarnaast is PROambt specialist op het gebied van mobiliteit voor alle leeftijdsgroepen.... Lees verder...

Eerder met pensioen? Vaak goed te doen! 29-06-2018

De AOW-leeftijd wordt nogal eens verward met de pensioenleeftijd. Toch zijn ze niet hetzelfde. Zo is de AOW-leeftijd wettelijk vastgesteld en kan niet worden vervroegd. Het moment van pensionering bepaal je helemaal zelf. Je kunt dus met pensioen voordat de AOW-uitkering ingaat. PensioenPlanning biedt hier voor zowel... Lees verder...

PensioenPlanning voor de zorg: geen zorg voor later 13-06-2018

Het ziekteverzuim in de zorg is relatief hoog en neemt nog steeds toe. Eén van de oorzaken is de hoge werkdruk. In 2017 zat bijna zes procent van de zorgprofessionals thuis. Dit blijkt uit een onderzoek van dagblad Trouw, cijfers van Vernet Verzuimnetwerk en pensioenfonds PFZW. Oudere werknemers hebben... Lees verder...

Aandacht voor pensioen een must bij privatisering 30-05-2018

Onder het mom van efficiëntie en kostenbesparing besluiten gemeenteraden regelmatig diensten af te stoten of te privatiseren. In de praktijk komt het dan nog te vaak voor dat er niet of nauwelijks gekeken wordt naar de financiële gevolgen voor het pensioendossier. Goedkoop blijkt dan duurkoop. ‘Bij... Lees verder...

Generatiepact op maat is management tool 01-06-2018

Sommige werkgevers zien niks in een generiek generatiepact. Zij kiezen liever voor een selectieve inzet er van. Zo wordt het een management tool op maat. Hoewel een generieke regeling dus niet altijd gewenst is, groeit de behoefte aan een generatiepact-instrumentarium. PROambt begrijpt dit. Waarom? Omdat duurzame inzetbaarheid... Lees verder...

Waterschap Limburg zorgeloos in zee met PROambt 30-05-2018

Waterschap Limburg is ontstaan na de fusie van de Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei. Het zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. De medewerkers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om wateroverlast tegen te gaan.... Lees verder...

Burn-out voorkomen beter dan genezen 30-05-2018

Een relatief kleine groep voormalig gemeenteambtenaren zit momenteel in de WW. Een veelvoud daarvan zit echter in de ziektewet. Vaak met burn-out klachten. Doodzonde, vindt Kristel Reuser, teamleider dienstverlening bij PROambt en deskundige op het gebied van Mobiliteit. ‘Onderschat niet de soms ernstige... Lees verder...

PROambt voor professionele hulp bij uw personele plaatje 23-05-2018

Als werkgever in de publieke sector of in het onderwijs bent u verplicht eigenrisicodrager voor de WerkloosheidsWet (WW) en de boven- en nawettelijke uitkering (BW). Dit betekent dat een ontslag van één van uw medewerkers al gauw in de papieren kan lopen. Bovendien bent u sinds 2005 wettelijk verantwoordelijk... Lees verder...

Grote deelname generatiepact gunstig voor organisatie 09-05-2018

Hoe hoger de deelnamegraad aan een generatiepact, hoe gunstiger voor een organisatie. Alleen dan worden de strategische kansen van een generatiepact optimaal benut. Zowel door de werkgever als de werknemers. Soms blijft de deelname echter onnodig beperkt tot zo’n 15%. Door gedegen advies, praktische oplossingen... Lees verder...

Voor elke branche bedenken wij een beter generatiepact 09-05-2018

Elke branche is uniek, maar de besproken thema’s aan cao-tafels zijn vaak hetzelfde. Duurzame inzetbaarheid, gezond met pensioen, de instroom van jongeren en het algemene pensioenvraagstuk komen overal aan bod. Het generatiepact is hier alomtegenwoordig. Onderhandelaars aan de cao-tafels, bestuurders... Lees verder...

PROambt wederom geslaagd voor ISO 9001-norm 30-04-2018

In de bedrijfsfilosofie van PROambt staat kwaliteit van de dienstverlening centraal. Daarom streven wij steeds naar de nieuwste ISO-certificering. Deze maand is door een externe auditor wederom vastgesteld dat PROambt vanaf de eerste audit voldoet aan de eisen voor de ISO 9001:2015 norm. Dit houdt in dat de behoeften... Lees verder...

Een kleine investering met een riant rendement 30-04-2018

Rara wat is het duurste onderdeel van een re-integratietraject? Neen, niet de kosten van het re-integratiebureau. Alhoewel dit wel vaak wordt gedacht! De hoogste kosten worden bepaald door de doorlopende loonsom oftewel de te betalen uitkeringslasten. Een succesvol mobiliteitstraject kost slechts een fractie... Lees verder...

Snel succes generatiepact bij provincie Drenthe 09-05-2018

‘Binnen acht maanden is de provincie Drenthe erin geslaagd een generatiepact te realiseren. Deze korte doorlooptijd is te danken aan onze insteek, de samenwerking met het Georganiseerd Overleg en de professionele begeleiding door PROambt’, aldus Dennis van Dijken, adviseur rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... Lees verder...

Wie pakt het generatiepact? 30-04-2018

De cao CAR-UWO stimuleert gemeenten te kijken naar de mogelijkheden van een generatiepact. Maar verplicht hen niet om dit ook daadwerkelijk te sluiten. Ook zijn er grote verschillen in gerealiseerde doelen. Zo kan het zijn dat bij de ene organisatie ruim 70% van de doelgroep deelneemt aan een generatiepact.... Lees verder...

PensioenPlanning als slim alternatief voor een seniorenregeling 27-02-2018

Natuurlijk richt iedere werknemer zich met pensioenvragen in eerste instantie tot de werkgever. Een logische stap, ook vanuit goed werkgeverschap. Maar kan of wil de werkgever hiermee aan de slag? Heeft de werkgever hiervoor de tijd en de noodzakelijke kennis? Verwijzen naar het pensioenfonds beantwoordt de vragen... Lees verder...

Graag stel ik mij voor: Fabiola Torres Barrera 27-02-2018

Ik ben een nieuw gezicht bij PROambt Advies en Mobiliteit en ik woon in het midden van het land. Met veel plezier werk ik bij PROambt in de functie accountmanager/adviseur. PROambt is een innovatieve en professionele organisatie die zich richt op het werkgeluk en de toekomst van uw medewerkers. Hierbij staat de mens... Lees verder...

Generatiepact: Wat gaat dat kosten? 27-02-2018

Ruwweg leiden een tweetal vragen tot een succesvol Generatiepact: 1. Welk probleem willen wij met het Generatiepact oplossen? Boventalligheid of leerlingenkrimp leiden tot een andere probleemstelling dan duurzame inzetbaarheid of vergrijzing. In beide situaties kan het Generatiepact een effectieve oplossing bieden,... Lees verder...

Generatiepact als management tool 16-02-2018

Voor werkgevers is het Generatiepact eerder een management tool en zeker geen kostbaar cadeautje voor het personeel. Daarom stellen werkgevers zich vaak op het standpunt dat een generieke regeling Generatiepact niet gewenst is. Werkgevers kiezen dan expliciet voor individueel maatwerk: selectieve... Lees verder...

Wanneer kiezen werknemers voor een Generatiepact? 16-02-2018

Waarom zijn de verschillen in deelnamecijfers aan een Generatiepact zo enorm? De ene organisatie realiseert ruim 70% van de doelgroep, terwijl de andere organisatie niet verder komt dan 20% deelname aan een Generatiepact. Naast voor de hand liggende verschillen als het soort Generatiepact, hoe wordt de individuele... Lees verder...

Duurzame inzetbaarheid... nuttig en noodzakelijk voor... 30-01-2018

Een groot aantal mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out of een andere werkgerelateerde psychische ziekte. Los van de menselijke tragedies is het ook voor de werkgever een forse kostenpost en een risico voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Daarom is investeren in duurzame inzetbaarheid niet... Lees verder...

Verlofstuwmeer en seniorenregeling 30-01-2018

Verlofstuwmeren zijn aan de orde van de dag en bestaan uit combinaties van opgespaard verlof, levensloop, seniorendagen etc. Op zich is het opnemen van verlof of levensloop een eenvoudige administratieve handeling zonder fiscale risico’s… Maar wat gebeurt er in de samenloop met een seniorenregeling of... Lees verder...

Enthousiaste reacties op de adviesgesprekken van PROambt 30-01-2018

Naast individuele adviesgesprekken in het kader van het Generatiepact is PROambt ook nadrukkelijk actief bij PensioenPlanning binnen de overheid. Daarbij zal de ambtenaar samen met de deskundige adviseur van PROambt zijn financiële toekomst in kaart brengen (AOW, ABP-pensioen, deeltijdsalaris, lijfrente... Lees verder...

De toekomst van uw pensioen 30-01-2018

Pensioen leek altijd de meest stabiele zekerheid van iedere werknemer. Doorwerken tot 65 en dan levenslang van een mooi pensioen genieten! Word wakker, de wereld is veranderd…! AOW-leeftijd schuift op naar 69 voor de vijftiger van vandaag Pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2018 naar 68 jaar... Lees verder...

Laat u niet blij maken met een dode mus... 30-01-2018

Wellicht heeft u onlangs opgelucht adem gehaald… De AOW-leeftijd is niet verder gestegen dan 67 jaar en drie maanden! Laat u echter niet blij maken met een dode mus… Hoe werkt het volgens de wet? In het laatste kwartaal van ieder jaar wordt door het Ministerie de AOW-leeftijd vastgesteld, zoals die... Lees verder...

Waarom een adviestraject Generatiepact voor werkgevers? 29-11-2017

Zelf een eigen Generatiepact ontwikkelen lijkt inderdaad de allergoedkoopste oplossing... in ieder geval op de korte termijn. Met enige regelmaat komen wij werkgevers tegen die een eigen Generatiepact hebben opgesteld als "kopietje" van de buurgemeenten. Op zich is er niets mis met dit zogenaamde hergebruik. Maar elke... Lees verder...

Hoe denkt een ambtenaar? 29-11-2017

De overgang van stoppen met werken en met pensioen gaan is voor iedere werknemer een avontuur. De vertrouwde band met de werkgever wordt definitief doorgesneden en de pensioenperiode breekt aan. Hoeveel bedraagt uw netto pensioen levenslang? Ambtenaren zijn bovengemiddelde zekerheidszoekers en willen daarom vóóraf... Lees verder...

Tijd voor een evaluatie van het Generatiepact 29-11-2017

Het aantal afgesloten Generatiepacten vertoont een duidelijk stijgende lijn. De tijd is nu rijp om de Genertiepacten van de eerste ronde te evalueren. Het gaat namelijk niet alleen om het afsluiten van een Generatiepact, maar vooral om het feitelijk gebruik door de seniore collega's en de instroom van hun jeugdige... Lees verder...