Nieuwsbrief overzicht

PROambt voor professionele hulp bij uw personele plaatje 23-05-2018

Als werkgever in de publieke sector of in het onderwijs bent u verplicht eigenrisicodrager voor de WerkloosheidsWet (WW) en de boven- en nawettelijke uitkering (BW). Dit betekent dat een ontslag van één van uw medewerkers al gauw in de papieren kan lopen. Bovendien bent u sinds 2005 wettelijk verantwoordelijk... Lees verder...

Grote deelname generatiepact gunstig voor organisatie 09-05-2018

Hoe hoger de deelnamegraad aan een generatiepact, hoe gunstiger voor een organisatie. Alleen dan worden de strategische kansen van een generatiepact optimaal benut. Zowel door de werkgever als de werknemers. Soms blijft de deelname echter onnodig beperkt tot zo’n 15%. Door gedegen advies, praktische oplossingen... Lees verder...

Voor elke branche bedenken wij een beter generatiepact 09-05-2018

Elke branche is uniek, maar de besproken thema’s aan cao-tafels zijn vaak hetzelfde. Duurzame inzetbaarheid, gezond met pensioen, de instroom van jongeren en het algemene pensioenvraagstuk komen overal aan bod. Het generatiepact is hier alomtegenwoordig. Onderhandelaars aan de cao-tafels, bestuurders... Lees verder...

PROambt wederom geslaagd voor ISO 9001-norm 30-04-2018

In de bedrijfsfilosofie van PROambt staat kwaliteit van de dienstverlening centraal. Daarom streven wij steeds naar de nieuwste ISO-certificering. Deze maand is door een externe auditor wederom vastgesteld dat PROambt vanaf de eerste audit voldoet aan de eisen voor de ISO 9001:2015 norm. Dit houdt in dat de behoeften... Lees verder...

Een kleine investering met een riant rendement 30-04-2018

Rara wat is het duurste onderdeel van een re-integratietraject? Neen, niet de kosten van het re-integratiebureau. Alhoewel dit wel vaak wordt gedacht! De hoogste kosten worden bepaald door de doorlopende loonsom oftewel de te betalen uitkeringslasten. Een succesvol mobiliteitstraject kost slechts een fractie... Lees verder...

Snel succes generatiepact bij provincie Drenthe 09-05-2018

‘Binnen acht maanden is de provincie Drenthe erin geslaagd een generatiepact te realiseren. Deze korte doorlooptijd is te danken aan onze insteek, de samenwerking met het Georganiseerd Overleg en de professionele begeleiding door PROambt’, aldus Dennis van Dijken, adviseur rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... Lees verder...

Wie pakt het generatiepact? 30-04-2018

De cao CAR-UWO stimuleert gemeenten te kijken naar de mogelijkheden van een generatiepact. Maar verplicht hen niet om dit ook daadwerkelijk te sluiten. Ook zijn er grote verschillen in gerealiseerde doelen. Zo kan het zijn dat bij de ene organisatie ruim 70% van de doelgroep deelneemt aan een generatiepact.... Lees verder...

PensioenPlanning als slim alternatief voor een seniorenregeling 27-02-2018

Natuurlijk richt iedere werknemer zich met pensioenvragen in eerste instantie tot de werkgever. Een logische stap, ook vanuit goed werkgeverschap. Maar kan of wil de werkgever hiermee aan de slag? Heeft de werkgever hiervoor de tijd en de noodzakelijke kennis? Verwijzen naar het pensioenfonds beantwoordt de vragen... Lees verder...

Graag stel ik mij voor: Fabiola Torres Barrera 27-02-2018

Ik ben een nieuw gezicht bij PROambt Advies en Mobiliteit en ik woon in het midden van het land. Met veel plezier werk ik bij PROambt in de functie accountmanager/adviseur. PROambt is een innovatieve en professionele organisatie die zich richt op het werkgeluk en de toekomst van uw medewerkers. Hierbij staat de mens... Lees verder...

Generatiepact: Wat gaat dat kosten? 27-02-2018

Ruwweg leiden een tweetal vragen tot een succesvol Generatiepact: 1. Welk probleem willen wij met het Generatiepact oplossen? Boventalligheid of leerlingenkrimp leiden tot een andere probleemstelling dan duurzame inzetbaarheid of vergrijzing. In beide situaties kan het Generatiepact een effectieve oplossing bieden,... Lees verder...

Generatiepact als management tool 16-02-2018

Voor werkgevers is het Generatiepact eerder een management tool en zeker geen kostbaar cadeautje voor het personeel. Daarom stellen werkgevers zich vaak op het standpunt dat een generieke regeling Generatiepact niet gewenst is. Werkgevers kiezen dan expliciet voor individueel maatwerk: selectieve... Lees verder...

Wanneer kiezen werknemers voor een Generatiepact? 16-02-2018

Waarom zijn de verschillen in deelnamecijfers aan een Generatiepact zo enorm? De ene organisatie realiseert ruim 70% van de doelgroep, terwijl de andere organisatie niet verder komt dan 20% deelname aan een Generatiepact. Naast voor de hand liggende verschillen als het soort Generatiepact, hoe wordt de individuele... Lees verder...

GeneratiePact versus GeneratieRegeling 16-02-2018

Met enige regelmaat komen er alternatieven voor het GeneratiePact voorbij. Recent ook weer bij een decentrale overheid. Reden genoeg om de verschillen tussen beide regelingen diepgaand te analyseren. Deze GeneratieRegeling gaat uit van 50% werken, met 60% salaris en 100% pensioenopbouw in combinatie met 100% vervroeging... Lees verder...

Duurzame inzetbaarheid... nuttig en noodzakelijk voor... 30-01-2018

Een groot aantal mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out of een andere werkgerelateerde psychische ziekte. Los van de menselijke tragedies is het ook voor de werkgever een forse kostenpost en een risico voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Daarom is investeren in duurzame inzetbaarheid niet... Lees verder...

Verlofstuwmeer en seniorenregeling 30-01-2018

Verlofstuwmeren zijn aan de orde van de dag en bestaan uit combinaties van opgespaard verlof, levensloop, seniorendagen etc. Op zich is het opnemen van verlof of levensloop een eenvoudige administratieve handeling zonder fiscale risico’s… Maar wat gebeurt er in de samenloop met een seniorenregeling of... Lees verder...

Enthousiaste reacties op de adviesgesprekken van PROambt 30-01-2018

Naast individuele adviesgesprekken in het kader van het Generatiepact is PROambt ook nadrukkelijk actief bij PensioenPlanning binnen de overheid. Daarbij zal de ambtenaar samen met de deskundige adviseur van PROambt zijn financiële toekomst in kaart brengen (AOW, ABP-pensioen, deeltijdsalaris, lijfrente... Lees verder...

De toekomst van uw pensioen 30-01-2018

Pensioen leek altijd de meest stabiele zekerheid van iedere werknemer. Doorwerken tot 65 en dan levenslang van een mooi pensioen genieten! Word wakker, de wereld is veranderd…! AOW-leeftijd schuift op naar 69 voor de vijftiger van vandaag Pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2018 naar 68 jaar... Lees verder...

Laat u niet blij maken met een dode mus... 30-01-2018

Wellicht heeft u onlangs opgelucht adem gehaald… De AOW-leeftijd is niet verder gestegen dan 67 jaar en drie maanden! Laat u echter niet blij maken met een dode mus… Hoe werkt het volgens de wet? In het laatste kwartaal van ieder jaar wordt door het Ministerie de AOW-leeftijd vastgesteld, zoals die... Lees verder...

Waarom een adviestraject Generatiepact voor werkgevers? 29-11-2017

Zelf een eigen Generatiepact ontwikkelen lijkt inderdaad de allergoedkoopste oplossing... in ieder geval op de korte termijn. Met enige regelmaat komen wij werkgevers tegen die een eigen Generatiepact hebben opgesteld als "kopietje" van de buurgemeenten. Op zich is er niets mis met dit zogenaamde hergebruik. Maar elke... Lees verder...

Hoe denkt een ambtenaar? 29-11-2017

De overgang van stoppen met werken en met pensioen gaan is voor iedere werknemer een avontuur. De vertrouwde band met de werkgever wordt definitief doorgesneden en de pensioenperiode breekt aan. Hoeveel bedraagt uw netto pensioen levenslang? Ambtenaren zijn bovengemiddelde zekerheidszoekers en willen daarom vóóraf... Lees verder...

Tijd voor een evaluatie van het Generatiepact 29-11-2017

Het aantal afgesloten Generatiepacten vertoont een duidelijk stijgende lijn. De tijd is nu rijp om de Genertiepacten van de eerste ronde te evalueren. Het gaat namelijk niet alleen om het afsluiten van een Generatiepact, maar vooral om het feitelijk gebruik door de seniore collega's en de instroom van hun jeugdige... Lees verder...

Doe liever geen Generatiepact met de 80-90-100 regeling 17-11-2017

Het Generatiepact biedt altijd een praktische oplossing. In het voordeel van werknemer en werkgever! Een Generatiepact van bijvoorbeeld 80% werken met 90% salaris en 100% pensioenopbouw klinkt mooi, maar zet weinig zoden aan de dijk.  Regelmatig blijkt uit evaluaties dat een Generatiepact op basis van 80-90-100 leidt... Lees verder...

Contractovername via BaanBaan 14-11-2017

In aanvulling op onze mobiliteitstrajecten bieden wij de mogelijkheid tot een contractovername. Uw werknemer treedt in dienst bij BaanBaan, een zusterorganisatie van PROambt Mobiliteit. Gedurende de contractduur doet de werknemer passende werkervaring op middels één of meerdere detacheringstrajecten.... Lees verder...

Hands-on begeleiding of focus op gedragsverandering? 29-11-2017

De successen van PROambt Mobiliteit vertalen zich meestal in snelle plaatsing. Dat is - op zich genomen - geen kunst, want dat zegt iedereen. Waarom is de aanpak van PROambt Mobiliteit dan wel onderscheidend en succesvol?  Direct aan de slag! Voor kandidaten met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt kan... Lees verder...

Privatisering van diensten snel en effectief implementeren 29-11-2017

Nog steeds worden gemeentelijke of provinciale diensten geprivatiseerd. Denk bijvoorbeeld aan zwembaden, catering, begraafplaatsen, bibliotheken en de openbare groenvoorziening. Iedere privatisering brengt veel veranderingen met zich mee. Een andere rechtspositie, een andere pensioenregeling, verval van voorwaardelijke... Lees verder...

Een goede voorbereiding is - ook bij mobiliteit - het... 29-11-2017

U heeft regelmatig te maken met in-, uit- en doorstroom binnen uw organisatie en daarbij moet u soms ook afscheid nemen van medewerkers. Iedere mobiliteitssituatie is anders en vergt een andere aanpak. Een objectieve kijk op de situatie is een goede investering, alvorens u een besluit over het vervolg neemt. De... Lees verder...

Hoe vindt uw werknemer nóg sneller werk? 25-09-2017

Eén van de succesformules van PROambt Mobiliteit is de Financiële Scan. Dé sleutel tot een snelle en succesvolle plaatsing is de intrinsieke motivatie van de mobiliteitskandidaat. Verplichte mobiliteit leidt na een re-integratieperiode uiteindelijk tot werkloosheid met potentieel grote financiële... Lees verder...

Duurzame Mobiliteit 25-09-2017

Vorige maand hebben wij het mobiliteitsconcept Direct aan de slag! gelanceerd, dat zich speciaal richt mobiliteitskandidaten met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden door online coaches intensief en snel begeleid naar nieuwe functies. Daarnaast heeft PROambt Mobiliteit een brede rechtspositionele... Lees verder...

Hoe en waar kan PROambt de vakbond helpen met het Generatiepact? 20-09-2017

PROambt is onafhankelijk specialist op het gebied van pensioenregelingen en het Generatiepact. Reeds vele tientallen grotere werkgevers werden door PROambt geadviseerd en begeleid bij de implementatie van het Generatiepact. Daarbij heeft PROambt veel ervaring opgebouwd met verschillende aanpakken en uitwerkingen van... Lees verder...

Wanneer leidt het Generatiepact tot werkdrukverhoging? 29-11-2017

Regelmatig zien wij organisaties die gevoelsmatig kiezen voor een Generatiepact 80-90-100. Dat wil zeggen 80% werken met 90% behoud van salaris en 100% pensioenopbouw. Waarom kiest men juist voor die variant? Meestal is dan gekozen voor de weg van de minste weerstand, want werknemers hoeven dan slechts 7% netto inkomen... Lees verder...

Niets doen is geen optie... 25-10-2017

Vanaf 2017 wordt de exacte AOW-leeftijd 5 jaar van tevoren vastgesteld. In 2018 wordt de exacte AOW-leeftijd voor 2023 bekend en stijgt dan naar 67 jaar en 6 maanden. Is de enorme stijging van de AOW-leeftijd daarmee afgelopen? Nee, zeker niet... Als de huidige AOW-wet wordt gecombineerd met de meest... Lees verder...

Lancering innovatieve online mobiliteitscoaching: Direct... 25-09-2017

PROambt blijft u graag aangenaam verrassen en wel met het nieuwe intensieve mobiliteitstraject op afstand: Direct aan de slag! Doelgericht, efficiënt en gebruikmakend van de modernste technieken begeleidt PROambt kandidaten door middel van e-coaching en videogesprekken naar een nieuwe uitdaging. Deze aanpak... Lees verder...

Wilt u GEEN Generatiepact invoeren? Gebruik dan deze... 30-08-2017

Zoekt u argumenten om GEEN Generatiepact in te voeren? Denk dan aan onderstaande overwegingen: - Het Generatiepact is te duur - Wij willen geen regeling, kijk maar wat er gebeurd is bij de belastingdienst met hun vertrekregeling - Het lukt niet voor bepaalde vacatures nieuwe instroom aan te trekken - Het... Lees verder...

Innovatieve mobiliteitsaanpak: persoonlijke aandacht... 27-06-2017

Uit recent marktonderzoek is gebleken dat PROambt zelfs de moeilijkst plaatsbare mobiliteitskandidaten succesvol begeleidt naar duurzame plaatsing. Het geheim zit o.a. in de persoonlijke aandacht, de verhelderende Financiële Scan en de maatwerkgerichte begeleiding. Tegenhanger van deze succesvolle aanpak was dat... Lees verder...

Pensioenvoorlichting speciaal voor bestuurders 06-06-2017

Waarom één dag in de week werken voor uw pensioen (de pensioenpremie APPA bedraagt in totaal ca. 20% van uw bruto inkomen), terwijl u niet weet waarvoor u betaalt? Het klinkt vreemd, maar toch is dat de dagelijkse praktijk rondom het APPA-pensioen. Veel bestuurders willen in essentie niet weten hoe de... Lees verder...

Ontzorging in arbeidsmobiliteit 15-05-2017

Als werkgever heeft u dagelijks te maken met in-, uit- en doorstroom binnen uw organisatie, dus moet u soms ook afscheid moet nemen van medewerkers. PROambt ontzorgt u door uw mensen van A-Z te begeleiden bij het maken van een duurzame volgende stap in hun loopbaan. Hierbij ligt de focus op het beperken van inkomens-... Lees verder...

Versobering pensioenopbouw APPA en ABP 07-06-2017

Sinds enkele jaren mag over een inkomen hoger dan circa € 100.000 geen pensioen meer worden opgebouwd (de zogenaamde aftopping). Dat geldt nadrukkelijk ook voor de pensioenen van het College van Burgemeester en Wethouders en de Secretaris. Dit heeft grote gevolgen. Maar de gevolgen zullen - naar verwachting -... Lees verder...

Algemene pensioenvoorlichting 16-06-2017

Waarom één dag in de week werken voor uw pensioen, terwijl u niet weet waarvoor u betaalt? Het klinkt vreemd, maar toch is dat de dagelijkse praktijk rondom het pensioen: - Waarom wordt deeltijdpensioen zo weinig gebruikt door werknemers? - Waarom overweegt bijna niemand om eerder... Lees verder...

Welke lessen kunnen getrokken worden uit de ervaringen... 25-09-2017

Ongeveer een kwart van de Nederlandse gemeenten heeft een Generatiepact uitgerold. In overige cao's binnen de sector Overheid en Onderwijs is de belangstelling eveneens booming. En we zien zelfs al Generatiepacten, opgenomen in de cao, buiten de overheid! Welke lessen kunnen tot op heden uit de praktijk worden... Lees verder...

AOW-leeftijd schuift op richting 69 jaar -> Hoe moet... 17-05-2017

Wist u dat de Nederlander ieder kalenderjaar gemiddeld een maand ouder wordt ...? Eigenlijk is dat een vrij spectaculaire ontwikkeling: steeds langer leven en ook in betere gezondheid. Deze ontwikkeling heeft zich ook de afgelopen 60 jaar continue voortgezet. Wat zou de huidige AOW-leeftijd zijn als deze ontwikkeling... Lees verder...

Generatiepact: ontzorging van A tot Z! 03-04-2017

Generatiepact: ja! Maar hoe? Wat is wijsheid als het gaat om duurzaam personeelsbeleid en regelingen à la het Generatiepact? U heeft het beste voor met uw medewerkers, maar het moet financieel wel haalbaar blijven. Vitale en gemotiveerde medewerkers tot 67 jaar. Ja!, maar hoe? Wij begrijpen dat u soms door... Lees verder...

Slimme alternatieven voor "probleemdossiers" 03-04-2017

Ook u ziet zich (wellicht) regelmatig geconfronteerd met een werknemer die u hoofdbrekens bezorgt, kortom een "probleemdossier". Natuurlijk is uw primaire reactie gericht op externe mobiliteit, waarbij betrokkene op zoek moet naar een duurzame oplossing bij een andere werkgever. Soms is echter een andere... Lees verder...

Hoe ziet het ideale Generatiepact eruit? 26-09-2017

Voor werknemers is het pensioenperspectief de afgelopen jaren aanzienlijk verslechterd: dalende dekkingsgraad zonder indexatie, verhoging AOW-leeftijd, pensioenrichtleeftijd ultimo 2017 naar 68 jaar, aanstaande versobering van het gehele pensioenstelsel, werkgevers willen "ontzie" maatregelen versoberen en/of... Lees verder...