Nieuwsbrief archief

Tijd voor een evaluatie van het Generatiepact 17-11-2017

Het aantal afgesloten Generatiepacten vertoont een duidelijk stijgende lijn. De tijd is nu rijp om de Genertiepacten van de eerste ronde te evalueren. Het gaat namelijk niet alleen om het afsluiten van een Generatiepact, maar vooral om het feitelijk gebruik door de seniore collega's en de instroom van hun jeugdige... Lees verder...

Generatiepact versus Generatieregeling 17-11-2017

Het Generatiepact is enkele jaren geleden door vakbonden ontwikkeld als instrument ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van ouderen in combinatie met de instroom van jongeren. Eerst werd het Generatiepact een groot succes in de sector overheid gevolgd door onderwijssectoren. In 2017 lijkt het Generatiepact ook... Lees verder...

Doe liever geen Generatiepact met de 80-90-100 regeling 17-11-2017

Het Generatiepact biedt altijd een praktische oplossing. In het voordeel van werknemer en werkgever! Een Generatiepact van bijvoorbeeld 80% werken met 90% salaris en 100% pensioenopbouw klinkt mooi, maar zet weinig zoden aan de dijk.  Regelmatig blijkt uit evaluaties dat een Generatiepact op basis van 80-90-100 leidt... Lees verder...

Contractovername via BaanBaan 14-11-2017

In aanvulling op onze mobiliteitstrajecten bieden wij de mogelijkheid tot een contractovername. Uw werknemer treedt in dienst bij BaanBaan, een zusterorganisatie van PROambt Mobiliteit. Gedurende de contractduur doet de werknemer passende werkervaring op middels één of meerdere detacheringstrajecten.... Lees verder...

Hands-on begeleiding of focus op gedragsverandering? 14-11-2017

De successen van PROambt Mobiliteit vertalen zich meestal in snelle plaatsing. Dat is - op zich genomen - geen kunst, want dat zegt iedereen. Waarom is de aanpak van PROambt Mobiliteit dan wel onderscheidend en succesvol?  Direct aan de slag! Voor kandidaten met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt kan... Lees verder...

Privatisering van diensten snel en effectief implementeren 03-11-2017

Nog steeds worden gemeentelijke of provinciale diensten geprivatiseerd. Denk bijvoorbeeld aan zwembaden, catering, begraafplaatsen, bibliotheken en de openbare groenvoorziening. Iedere privatisering brengt veel veranderingen met zich mee. Een andere rechtspositie, een andere pensioenregeling, verval van voorwaardelijke... Lees verder...

Een goede voorbereiding is - ook bij mobiliteit - het... 25-10-2017

U heeft regelmatig te maken met in-, uit- en doorstroom binnen uw organisatie en daarbij moet u soms ook afscheid nemen van medewerkers. Iedere mobiliteitssituatie is anders en vergt een andere aanpak. Een objectieve kijk op de situatie is een goede investering, alvorens u een besluit over het vervolg neemt. De... Lees verder...

Hoe vindt uw werknemer nóg sneller werk? 25-09-2017

Eén van de succesformules van PROambt Mobiliteit is de Financiële Scan. Dé sleutel tot een snelle en succesvolle plaatsing is de intrinsieke motivatie van de mobiliteitskandidaat. Verplichte mobiliteit leidt na een re-integratieperiode uiteindelijk tot werkloosheid met potentieel grote financiële... Lees verder...

Duurzame Mobiliteit 25-09-2017

Vorige maand hebben wij het mobiliteitsconcept Direct aan de slag! gelanceerd, dat zich speciaal richt mobiliteitskandidaten met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden door online coaches intensief en snel begeleid naar nieuwe functies. Daarnaast heeft PROambt Mobiliteit een brede rechtspositionele... Lees verder...

Hoe en waar kan PROambt de vakbond helpen met het Generatiepact? 20-09-2017

PROambt is onafhankelijk specialist op het gebied van pensioenregelingen en het Generatiepact. Reeds vele tientallen grotere werkgevers werden door PROambt geadviseerd en begeleid bij de implementatie van het Generatiepact. Daarbij heeft PROambt veel ervaring opgebouwd met verschillende aanpakken en uitwerkingen van... Lees verder...

Wanneer leidt het Generatiepact tot werkdrukverhoging? 25-10-2017

Regelmatig zien wij organisaties die gevoelsmatig kiezen voor een Generatiepact 80-90-100. Dat wil zeggen 80% werken met 90% behoud van salaris en 100% pensioenopbouw. Waarom kiest men juist voor die variant? Meestal is dan gekozen voor de weg van de minste weerstand, want werknemers hoeven dan slechts 7% netto inkomen... Lees verder...

Niets doen is geen optie... 25-10-2017

Vanaf 2017 wordt de exacte AOW-leeftijd 5 jaar van tevoren vastgesteld. In 2018 wordt de exacte AOW-leeftijd voor 2023 bekend en stijgt dan naar 67 jaar en 6 maanden. Is de enorme stijging van de AOW-leeftijd daarmee afgelopen? Nee, zeker niet... Als de huidige AOW-wet wordt gecombineerd met de meest... Lees verder...

Lancering innovatieve online mobiliteitscoaching: Direct... 25-09-2017

PROambt blijft u graag aangenaam verrassen en wel met het nieuwe intensieve mobiliteitstraject op afstand: Direct aan de slag! Doelgericht, efficiënt en gebruikmakend van de modernste technieken begeleidt PROambt kandidaten door middel van e-coaching en videogesprekken naar een nieuwe uitdaging. Deze aanpak... Lees verder...

Wilt u GEEN Generatiepact invoeren? Gebruik dan deze... 30-08-2017

Zoekt u argumenten om GEEN Generatiepact in te voeren? Denk dan aan onderstaande overwegingen: - Het Generatiepact is te duur - Wij willen geen regeling, kijk maar wat er gebeurd is bij de belastingdienst met hun vertrekregeling - Het lukt niet voor bepaalde vacatures nieuwe instroom aan te trekken - Het... Lees verder...

Innovatieve mobiliteitsaanpak: persoonlijke aandacht... 27-06-2017

Uit recent marktonderzoek is gebleken dat PROambt zelfs de moeilijkst plaatsbare mobiliteitskandidaten succesvol begeleidt naar duurzame plaatsing. Het geheim zit o.a. in de persoonlijke aandacht, de verhelderende Financiële Scan en de maatwerkgerichte begeleiding. Tegenhanger van deze succesvolle aanpak was dat... Lees verder...

Pensioenvoorlichting speciaal voor bestuurders 06-06-2017

Waarom één dag in de week werken voor uw pensioen (de pensioenpremie APPA bedraagt in totaal ca. 20% van uw bruto inkomen), terwijl u niet weet waarvoor u betaalt? Het klinkt vreemd, maar toch is dat de dagelijkse praktijk rondom het APPA-pensioen. Veel bestuurders willen in essentie niet weten hoe de... Lees verder...

Ontzorging in arbeidsmobiliteit 15-05-2017

Als werkgever heeft u dagelijks te maken met in-, uit- en doorstroom binnen uw organisatie, dus moet u soms ook afscheid moet nemen van medewerkers. PROambt ontzorgt u door uw mensen van A-Z te begeleiden bij het maken van een duurzame volgende stap in hun loopbaan. Hierbij ligt de focus op het beperken van inkomens-... Lees verder...

Versobering pensioenopbouw APPA en ABP 07-06-2017

Sinds enkele jaren mag over een inkomen hoger dan circa € 100.000 geen pensioen meer worden opgebouwd (de zogenaamde aftopping). Dat geldt nadrukkelijk ook voor de pensioenen van het College van Burgemeester en Wethouders en de Secretaris. Dit heeft grote gevolgen. Maar de gevolgen zullen - naar verwachting -... Lees verder...

Algemene pensioenvoorlichting 16-06-2017

Waarom één dag in de week werken voor uw pensioen, terwijl u niet weet waarvoor u betaalt? Het klinkt vreemd, maar toch is dat de dagelijkse praktijk rondom het pensioen: - Waarom wordt deeltijdpensioen zo weinig gebruikt door werknemers? - Waarom overweegt bijna niemand om eerder... Lees verder...

Welke lessen kunnen getrokken worden uit de ervaringen... 25-09-2017

Ongeveer een kwart van de Nederlandse gemeenten heeft een Generatiepact uitgerold. In overige cao's binnen de sector Overheid en Onderwijs is de belangstelling eveneens booming. En we zien zelfs al Generatiepacten, opgenomen in de cao, buiten de overheid! Welke lessen kunnen tot op heden uit de praktijk worden... Lees verder...

AOW-leeftijd schuift op richting 69 jaar -> Hoe moet... 17-05-2017

Wist u dat de Nederlander ieder kalenderjaar gemiddeld een maand ouder wordt ...? Eigenlijk is dat een vrij spectaculaire ontwikkeling: steeds langer leven en ook in betere gezondheid. Deze ontwikkeling heeft zich ook de afgelopen 60 jaar continue voortgezet. Wat zou de huidige AOW-leeftijd zijn als deze ontwikkeling... Lees verder...

Generatiepact: ontzorging van A tot Z! 03-04-2017

Generatiepact: ja! Maar hoe? Wat is wijsheid als het gaat om duurzaam personeelsbeleid en regelingen à la het Generatiepact? U heeft het beste voor met uw medewerkers, maar het moet financieel wel haalbaar blijven. Vitale en gemotiveerde medewerkers tot 67 jaar. Ja!, maar hoe? Wij begrijpen dat u soms door... Lees verder...

Slimme alternatieven voor "probleemdossiers" 03-04-2017

Ook u ziet zich (wellicht) regelmatig geconfronteerd met een werknemer die u hoofdbrekens bezorgt, kortom een "probleemdossier". Natuurlijk is uw primaire reactie gericht op externe mobiliteit, waarbij betrokkene op zoek moet naar een duurzame oplossing bij een andere werkgever. Soms is echter een andere... Lees verder...

Hoe ziet het ideale Generatiepact eruit? 26-09-2017

Voor werknemers is het pensioenperspectief de afgelopen jaren aanzienlijk verslechterd: dalende dekkingsgraad zonder indexatie, verhoging AOW-leeftijd, pensioenrichtleeftijd ultimo 2017 naar 68 jaar, aanstaande versobering van het gehele pensioenstelsel, werkgevers willen "ontzie" maatregelen versoberen en/of... Lees verder...

Het Generatiepact: betaalbaar voor werkgever en aantrekkelijk... 22-02-2017

Duurzame inzetbaarheid is een veelbesproken onderwerp, maar betaalbare, concrete oplossingen ontbreken!  Wel zijn er (dure!) seniorendagen, waarbij volledig loon wordt doorbetaald en ook toenemend ziekteverzuim komt volledig voor rekening van de werkgever. De stijgende gemiddelde leeftijd van de werknemers in... Lees verder...

Duurzaam Doorwerken in combinatie met BAPO >>> BAPO... 14-02-2017

Duurzame inzetbaarheid is een veelbesproken onderwerp, maar betaalbare, concrete oplossingen ontbreken! In uw sector bestaan er BAPO- of soortgelijke (overgangs-)regelingen die deeltijdwerken mogelijk maken voor maximaal 20% van de werkweek. Duurzaam Doorwerken gaat aanzienlijk verder in het voordeel van werkgever... Lees verder...

Meer grip op re-integratie? Ontvang nu een gratis demoversie... 03-04-2017

Wilt u ook meer inzicht in de effectiviteit en voortgang van re-integratie- en loopbaanbegeleidingstrajecten binnen uw organisatie? PROambt Mobiliteit introduceert Dashboard Mobiliteit - een nieuwe, unieke en in eigen beheer ontwikkelde softwaretool - die mobiliteitscentra helpt bij het besparen van kosten en het behalen... Lees verder...