Het model van Duurzaam Doorwerken is ontwikkeld en beproefd in de complexe en kritische ambtenarenwereld. De naamgeving kan per sector verschillen (BAPO Plus in het onderwijs, Generatiepact bij de overheid en Duurzaam Doorwerken in het bedrijfsleven), de onderliggende techniek en de fiscale en pensioen technische regelgeving is volstrekt identiek.

Vakbonden (FNV / CNV) en ondernemingsraden hebben zich enthousiast uitgesproken over deze effectieve oplossing voor duurzame inzetbaarheid. Begrijpelijk, want Duurzaam Doorwerken biedt de werknemer meer vrije tijd tegen gunstige financiële voorwaarden. Duurzaam Doorwerken is aanmerkelijk beter dan traditionele oplossingen.

Duurzaam Doorwerken zorgt namelijk voor een evenwichtige verdeling van de kosten. De werkgever draagt 20% van de loonsom bij en de werknemer levert een financiële bijdrage door zijn of haar pensioen eerder te laten ingaan. De fiscus zorgt vervolgens voor een goed netto-inkomen vanwege de progressie in belastingschijven, de stimulering om door te werken en de verschillende heffingskortingen.

Kortom, Duurzaam Doorwerken is een win-win situatie voor alle betrokkenen. De werkgever werkt effectief aan duurzame inzetbaarheid en de werknemer haalt vitaal de eindstreep.  

Meer informatie? Neem contact op Of bel: 06 524 11666