"Adviseren is meer dan informeren"

U wilt uw werknemers helder informeren over hun pensioen en alles wat daarmee samenhangt. Als werkgever zoekt u naar slimme oplossingen en duidelijkheid op dit gebied. PROambt kan u daarbij helpen met advies en concrete oplossingen.

Wat betekent ziekte, arbeidsongeschiktheid of het einde van een dienstverband voor het pensioen van mijn werknemer? En wat zijn de gevolgen van een reorganisatie, fusie of privatisering voor mijn werknemers en hun pensioenregeling? Op al deze en nog veel meer vragen hebben wij een pasklaar antwoord.

PROambt is dé partner voor pensioenvraagstukken in de overheid en in het onderwijs. Onze diepgaande kennis van de relevante pensioenregelingen in deze sectoren weten wij effectief te vertalen naar onafhankelijke adviezen en kostenbesparende oplossingen voor uw organisatie en uw werknemers. Inkomenszekerheid is hierbij telkens het uitgangspunt.

In het verlengde van onze adviezen bemiddelen wij ook in pensioen-, levens- en inkomensverzekeringen. Onze oplossingen gaan verder dan louter adviseren. Zo bieden wij in samenwerking met onze zusterorganisatie BaanBaan een oplossing voor uw boventallige werknemers, die daarbij hun inkomenszekerheid én pensioenaanspraken behouden.

  

 

Meer informatie? Neem contact op Of bel: 06 524 11666