"Kostenbesparing door superieure plaatsingsscore"

Bent u eigenrisicodrager voor de WW? Dan draagt u de financiële risico's voor de werkloosheid van uw werknemers. U draait op voor de kosten van de uitkering of loondoorbetaling en bent ook verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

Ondersteuning in alle fases van het re-integratieproces
PROambt Mobiliteit kan u helpen bij het beheersen van de financiële risico's van ziekte (tweede spoor), arbeidsongeschiktheid (benutten restverdiencapaciteit) en werkloosheid. Wij bieden u een totaalaanpak voor re-integratie en ondersteuning in alle fasen van het re-integratieproces.

Beperken financiële risico's voornaamste doel
Samen met uw werknemer doen wij er alles aan om hem zo snel mogelijk weer duurzaam aan het werk te krijgen bij een andere werkgever. Daar is iederéén bij gebaat. U als werkgever beperkt zo uw financieel risico en de werknemer verkleint zijn kans op inkomens-, pensioen- en vermogensschade.

Snel weer aan het werk
U moet er samen met uw werknemer alles aan doen om deze zo snel mogelijk het werk te laten hervatten. In onze aanpak doen we nadrukkelijk een beroep op die eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. In het vinden van passend werk wordt hij intensief begeleid door een loopbaancoach, die hem op allerlei manieren ondersteunt bij het vinden van ander werk.

Hoeveel kunt u besparen?

De kosten van loopbaanbegeleiding vormen slechts een klein deel in de totale re-integratiekosten. De totale mobiliteitskosten bestaan voor meer dan 95% uit de loonsom tot de ontslagdatum en WW- en BW-uitkeringslast en voor slechts enkele procenten uit de kosten van loopbaanbegeleiding. Organisaties zoeken meestal de goedkoopste oplossing voor loopbaanadviesuren, terwijl zij eigenlijk moeten streven naar het supersnel vinden van nieuw werk, meer investeren in loopbaanbegeleiding in het begin leidt tot hogere besparingen! Een paar voorbeelden uit de praktijk:

Meneer X, 49 jaar en werkzaam geweest in de gemeente sector
Bij PROambt Mobiliteit onder begeleiding gekomen tijdens het laatste jaar van zijn boventalligheid (re-integratiefase). Na twee maanden vond meneer een nieuwe baan buiten de publieke sector. Gerealiseerde besparing:

8 maanden aan loonkosten á € 4986,- per maand € 39 888,-
24 maanden aan WW-uitkering á € 3078,- per maand € 73 832,-
14 maanden aan NW uitkering á € 3078,- per maand € 43 092,-
Totale besparing € 156 812,-

 

Meneer X, 50 jaar en werkzaam geweest in de gemeente sector
Een maand na ontslag gestart met een traject bij PROambt Mobiliteit. De heer X had recht op een WW uitkering van 31 maanden en een bovenwettelijke uitkering van 14 jaar! Na een zeer intensief traject van 19 maanden zijn we er in geslaagd meneer te begeleiden naar een nieuwe arbeidssituatie. Hij is aan het werk als project medewerker bij een overheidsinstelling. Gerealiseerde besparing:

15 maanden aan WW uitkering á  € 2305,- per maand € 34 575,-
15 maanden BW aanvulling á € 353,73 per maand € 5 306,-
137 maanden NW wettelijke uitkering á € 2305,- per maand € 315 785,-
Totale besparing € 355 666,-

 

Hoe ziet dit eruit in uw situatie?

Wat verklaart het succes?

PROambt Mobiliteit appeleert nadrukkelijk aan de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor zijn re-integratie en zorgt ervoor dat hij er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Zodra de deelnemer de regie gaat voeren over zijn eigen re-integratie, verloopt het traject een stuk effectiever én vlotter. Op die manier vinden 2 op elke 5 kandidaten binnen slechts zeven maanden nieuw werk.

Loopbaancoach
Tijdens zijn zoektocht naar werk kan een werknemer rekenen op de ondersteuning van een persoonlijke loopbaancoach. De loopbaancoach brengt samen met de deelnemer diens loopbaanmogelijkheden in kaart, wat helpt bij het gericht solliciteren. De manier waarop vervolgens wordt gesolliciteerd, is een ander aspect dat onze aanpak zo succesvol maakt.

Netwerken
De zoektocht naar nieuw werk speelt zich in eerste instantie vooral af binnen het persoonlijke netwerk van de deelnemer, niet via het 'koud' reageren op vacatures in de krant en op het internet. Er wordt gezocht naar manieren om dit netwerk te activeren en uit te breiden. In tweede instantie kan de kandidaat ook gebruikmaken van ons eigen omvangrijke partnernetwerk.

Stimulans
PROambt Mobiliteit monitort gedurende het hele traject nauwlettend de inspanningen van de deelnemer en kijkt of deze zich aan de in de re-integratieovereenkomst gemaakte afspraken houdt. Een uitgebreide financiële scan maakt standaard deel uit van deze overeenkomst. Deze scan geeft de deelnemer een glashelder inzicht in de financiële gevolgen van werkloosheid. Een krachtige stimulans.

Meer informatie? Stuur Kristel Reuser een bericht Of bel: 06 270 80273