"Resultaat voor wethouders"

Als u bent teruggetreden of niet bent herkozen als wethouder, moet u actief op zoek naar een andere baan. Als u na drie maanden nog geen ander werk heeft gevonden, bent u verplicht een re-integratiebureau in de hand te nemen. PROambt Mobiliteit heeft al veel wethouders via loopbaanbegeleiding en –coaching succesvol begeleid naar een nieuw dienstverband.

Voortvarend te werk
Uiterlijk drie maanden na het aftreden – of naar wens eerder – beginnen we met het opstellen van een Plan van Aanpak, cv en zoekprofiel. Daarmee gaan we een stuk proactiever te werk dan de meeste andere re-integratiebureaus. Sneller in actie komen leidt vanzelfsprekend tot sneller succes. Dat is zowel in uw eigen belang als dat van de gemeente waar u wethouders was. 

Netwerken
Het zoekprofiel geeft op basis van uw kennen en kunnen richting aan de zoektocht naar nieuw werk en bepaalt welke concrete stappen gezet moeten worden. Zodra het profiel is opgesteld, beginnen de arbeidsmarktoriëntatie en arbeidsmarktbewerking. Daarin ligt de nadruk op het vergroten van uw netwerk en het versterken van uw acquisitievaardigheden.

Meer informatie? Neem contact op Of bel: 06 270 80266