Wanneer kiezen werknemers voor een Generatiepact? - 16-02-2018

Waarom zijn de verschillen in deelnamecijfers aan een Generatiepact zo enorm? De ene organisatie realiseert ruim 70% van de doelgroep, terwijl de andere organisatie niet verder komt dan 20% deelname aan een Generatiepact.

Naast voor de hand liggende verschillen als het soort Generatiepact, hoe wordt de individuele werknemer begeleid naar besluitvorming en hoe is de persoonlijke pensioenopbouw, blijkt een dominante factor te liggen in de aanpak van het individuele adviestraject. 

Werknemers actief of passief informeren?

Zware beleidsadviseurs zoeken - in hun zoektocht naar de mogelijkheden van een Generatiepact - geen hulp en kunnen via internet of kennissenkring alle noodzakelijke informatie verzamelen en daaraan hun conclusies verbinden. De grote groep “uitvoerders” uit de groep lagere- en middeninkomens hebben aanzienlijk meer behoefte aan actieve ondersteuning. Neemt men hen actief “aan de hand” om samen hun financiële toekomst in kaart te brengen, dan zullen zij - blijkens de praktijk - aanzienlijk vaker gebruik maken van een Generatiepact. 

Zij willen geholpen worden...

Salarisbenadering, pensioenbenadering of financiële planning?

Het gesprek met de loonadministrateur gaat over de gevolgen voor het huidige en toekomstige (deeltijd)loon. Het gesprek met een pensioenadviseur gaat over het netto te ontvangen pensioenbedrag. Dit geeft de werknemer veel informatie, maar geeft hem geen samenhangend totaalbeeld. En zeker geen gevoel “alles onder controle” te hebben.

De meeste werknemers hebben concrete behoefte aan systeemintegratie: een financieel deskundige die het (deeltijd)loon, het pensioen , de AOW en eventuele lijfrentes vertaalt naar besteedbaar totaalinkomen netto per maand. Nu en straks! Inclusief vergelijking met gezinsbudgetten en woonlasten. 

Zij willen een betrouwbaar totaalbeeld van hun toekomstige koopkracht...

Wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om contact op nemen met Hans van den As (06 524 11655).


Bekijk de andere nieuwsbrieven