Een kleine investering met een riant rendement - 30-04-2018

Rara wat is het duurste onderdeel van een re-integratietraject? Neen, niet de kosten van het re-integratiebureau. Alhoewel dit wel vaak wordt gedacht! De hoogste kosten worden bepaald door de doorlopende loonsom oftewel de te betalen uitkeringslasten. Een succesvol mobiliteitstraject kost slechts een fractie van de totale kosten van een re-integratiefase.

De eigenrisicodrager voor de WW draait zelf op voor de kosten van de uitkering of loondoorbetaling van de medewerkers. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor de gehele re-integratie (Artikel 72a Werkloosheidswet). Een rekenvoorbeeld.

Stel een werknemer met een salaris van € 3.000 per maand is met ingang van 1 januari 2018 boventallig. Voor hem geldt per die datum de re-integratiefase. Vanaf de eerste dag van de re-integratiefase bedraagt in het slechts denkbare scenario de totale loon- en uitkeringslast circa € 235.000. Dat is bijvoorbeeld opgebouwd uit: 24 maanden à 100% salaris en dan 12 maanden van 80% WW/BW-uitkering. Daarna 18 maanden 70% WW/BW-uitkering en tot slot 12 maanden 70% aansluitende uitkering. De totale kosten inclusief de werkgeverslasten bedragen circa 4,5 maal de loonsom per jaar van € 52.000!

Riant rendement

De totale kosten van een re-integratiebureau, stel € 5.000, moeten hierbij worden opgeteld. Indien het traject niet leidt tot het vinden van een nieuwe betaalde functie elders, bedragen de maximale kosten voor de werkgever € 241.000. Hiervan is slechts 2% voor de feitelijke re-integratiebegeleiding en 98% doorlopende uitkeringslasten.

Indien een intensieve en doortastende aanpak van de loopbaanbegeleiding leidt tot het vinden van nieuw werk binnen bijvoorbeeld acht maanden, bespaart de eigenrisicodragende werkgever € 211.000 op de loon- en uitkeringslasten. Een investering van 2% levert een rendement van meer dan 80%.

Totaalaanpak

PROambt biedt een totaalaanpak aan voor re-integratie inclusief ondersteuning in alle fasen van het re-integratieproces. Samen met uw werknemer doen we er alles aan om hem zo snel mogelijk extern en duurzaam aan het werk te krijgen. Daar is iedereen bij gebaat. U als werkgever beperkt zo uw financieel risico. De werknemer verkleint zijn inkomens-, pensioen- en vermogensschade.

Meer info

Wilt u weten hoe u met een beperkte investering grote bedragen kunt besparen? Bel Kristel Reuser op het nummer 06 552 58472. Zij vertelt u graag over onze succesvolle aanpak aan de hand van opmerkelijke resultaten.


Bekijk de andere nieuwsbrieven