Grote deelname generatiepact gunstig voor organisatie - 09-05-2018

Hoe hoger de deelnamegraad aan een generatiepact, hoe gunstiger voor een organisatie. Alleen dan worden de strategische kansen van een generatiepact optimaal benut. Zowel door de werkgever als de werknemers. Soms blijft de deelname echter onnodig beperkt tot zo’n 15%. Door gedegen advies, praktische oplossingen en heldere communicatie maakt PROambt een deelnamegraad van wel 80% haalbaar. En passant worden organisatiedoelstellingen gehaald en fiscale boetes voorkomen.   

Voor de werkgever leidt een succesvol generatiepact tot duurzame inzetbaarheid, verjonging van het personeelsbestand, reductie van boventalligheid en kostenbesparing. De werknemer profiteert van een gunstige regeling waarbij hij minder kan werken en toch zijn volledige pensioenopbouw handhaaft. Het mes snijdt hier aan meerdere kanten. PROambt heeft praktijkervaring en oplossingen voor alle partijen.

Randvoorwaarden 

Bij voorkeur begint onze aanpak al in het voortraject. Door werkgever en werknemers op cao-niveau nader te informeren over alternatieve invulling, praktijkervaringen en praktische oplossingen voor herbezetting. Wij adviseren de individuele werkgever bij de haalbaarheidsstudie, gedetailleerde uitwerking, fiscale houdbaarheid en een degelijke kosten-batenanalyse. Hiermee creëren wij de randvoorwaarden voor een snelle besluitvorming.

Beproefd succes

Hierna kan PROambt organisaties helpen bij de succesvolle implementatie van een generatiepact. Dit begint met het adviseren en enthousiasmeren van de individuele kandidaten. Dit doen onze gecertificeerde medewerkers, deskundig op het gebied van pensioenregelingen en rechtspositie. Zij zetten hiervoor onder meer ons paradepaardje in: de Later is Nu-module. Deze maakt een gedetailleerde doorrekening van het netto inkomen en netto pensioen van de werknemer mogelijk. Een beproefd succes. Onze portfolio biedt diverse praktijkcases waarbij de deelnamegraad omhoog schiet van 15% tot zo’n 80%.

Fouten voorkomen

Denkt u aan de realisatie van een generatiepact? Voorkom dan eerder gemaakte fouten. Ga niet zelf het wiel opnieuw uitvinden. Bel de gespecialiseerde consultants van PROambt. Haal uw organisatiedoelen en voorkom een lage deelnamegraad en fiscale boetes. Bel met Hans van den As (06 524 11655).


Bekijk de andere nieuwsbrieven