PROambt voor professionele hulp bij uw personele plaatje - 23-05-2018

Als werkgever in de publieke sector of in het onderwijs bent u verplicht eigenrisicodrager voor de WerkloosheidsWet (WW) en de boven- en nawettelijke uitkering (BW). Dit betekent dat een ontslag van één van uw medewerkers al gauw in de papieren kan lopen. Bovendien bent u sinds 2005 wettelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werkloze ex-medewerkers. Dit is vastgelegd in artikel 72a van de WW. Tot zover niks nieuws. Misschien minder bekend: PROambt kan hier een cruciale bijdrage leveren.

Grote kostenpost

Belangrijk is dat u in een vroeg stadium het budget en de bijkomende kosten kent. Vooral diegenen waar u afscheid van neemt, kunnen voor een grote kostenpost zorgen. Zeker als u eigenrisicodrager bent voor de WW en uw medewerkers recht hebben op aanvullende uitkeringen.

Een rekenvoorbeeld: De uitkering van een gemiddelde medewerker, rekening houdend met een lagere deeltijdfactor, bedraagt minimaal € 20.000 per jaar. Inclusief het nawettelijke traject beloopt deze periode gemiddeld vijf jaar. Dit brengt de totale kosten per persoon op ruim € 100.000. Dit kan zelfs oplopen tot € 350.000 en meer. Heeft u bijvoorbeeld 50 personen in de WW-fase, dan lopen deze kosten op tot € 5.000.000.

Goed werkgeverschap

Op deze manier verdampen grote bedragen die anders aan de kwaliteit van uw dienstverlening ten goede hadden kunnen komen. Zonde… Een conflicterende kwestie in deze is goed werkgeverschap. Als werkgever heeft u een fors aantal verplichtingen voor de re-integratie van uw werknemer. Dit vraagt tijd, kennis van de wet- en regelgeving en expertise op het gebied van re-integratiebegeleiding. PROambt kan u hierbij helpen. Zowel op het gebied van kostenbesparing door succesvolle re-integratiebegeleiding waardoor de WW-lasten beperkt blijven, maar ook op het gebied van goed werkgeverschap door invulling te geven aan een zorgvuldige uitvoering van uw re-integratieverantwoordelijkheid. Kortom: PROambt steunt uw mobiliteitsdoelstellingen op twee sporen.

Tijd voor actie

U hebt geen tijd te verliezen. Het is nu tijd voor concrete actie. PROambt is een ervaren partij om in een vroegtijdig stadium, dus voor einde van het dienstverband, te starten met een intensieve en persoonlijke re-integratiebegeleiding. Wij beschikken over bekwame loopbaancoaches met aantoonbare kennis en een groot netwerk in uw segment. Via een digitale omgeving kunt u de voortgang van de verschillende re-integratietrajecten volgen. Wij bieden de werknemers een financiële scan waarin de gevolgen van langdurige werkloosheid voor inkomen, vermogen en pensioen worden uitgelegd. In extreme gevallen waarbij er onvoldoende medewerking door de werknemers wordt verleend, kan er teruggegrepen worden op dossiervorming op basis van een sanctiebeleid. PROambt heeft nauw contact met het UWV en kan u ontzorgen in deze sanctioneringstrajecten.

Informatie

Wilt u graag nader geïnformeerd worden? Neem dan vrijblijvend contact op met Kristel Reuser (06 552 58472 - kristelreuser@proambt.nl) of Hans van den As (06 524 11655 – hansvandenas@proambt.nl).


Bekijk de andere nieuwsbrieven