Corona en ondersteunenende functies

Corona en ondersteunenende functies

De Coronacrisis is niet alleen een zaak van leven en dood, maar heeft ook blijvende gevolgen voor organisaties en hun bedrijfsvoering. Van die verstrekkende gevolgen worden enkele contouren langzaam zichtbaar … Corona beïnvloedt de werkwijze (aanzienlijk meer thuiswerken, minder reistijd, aanpassing kantooromgeving), de veranderende communicatie (conference calls, toenemende automatisering), management stijl (van controleren naar bottom line beoordeling, efficiënter vergaderen), organisatiecultuur (iedereen runt zijn eigen “winkel”, flexibeler werktijden) enzovoort. Ook breekt het inzicht door dat na de Coronacrisis de wereld blijvend zal veranderen, denk aan thuiswerken, beeldbellen in plaats van reizen etc.

De laatste tijd klinkt steeds meer bewondering (en ook opluchting!) door dat management geledingen en beleidsadviseurs zich zo snel en overtuigend hebben aangepast aan het nieuwe werken, waardoor allerlei administratieve en beleidsprocessen nagenoeg ongestoord doorlopen. Maar geldt dat ook voor alle ondersteunende en facilitaire functies? Hoeveel catering is er nodig als iedereen thuiswerkt? Wat gebeurt er met de functie van een afdelingssecretaresse in het Zoom-tijdperk? Hoeveel kantoor gebonden functies (portier, secretariaat, bode, koffie etc.) vervallen bij thuiswerken?

De precieze gevolgen van de Coronacrisis zijn nog volstrekt onduidelijk. Verandert er de komende jaren weinig of niets in de organisatieprocessen? Of vormt Corona een omslagpunt naar het kantelen van organisatiestructuren richting een kleinere overheid bestaande uit een deskundige kern van beleidsspecialisten en een aanzienlijk kleinere schil van ondersteuning en administratie? Dat er weinig verandert in de kantoororganisatie lijkt echter onwaarschijnlijk …

Een grondige strategische personeelsplanning in uw organisatie is dan noodzakelijk inclusief actualisering naar de meest recente ontwikkelingen. De organisatie is dan klaar voor de toekomst. De aanzwellende roep om strategische bezuinigingen kan daarmee adequaat gepareerd worden.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar