Corona en slim bezuinigen

De Coronacrisis begon als een gezondheidscrisis met een economische crisis tot gevolg. Voor veel overheidsorganisaties veroorzaakt de Coronacrisis ook een begrotingscrisis. Gemeenten zien het begrotingstekort stijgen met miljoenen euro’s per maand! En dus ontstaat snel de roep om fors te bezuinigen. Ook klinkt overal de conclusie dat de nodige haast geboden is, omdat het probleem per maand blijft doorgroeien. Maar hoe combineer je nu zorgvuldige besluitvorming met snel financieel effect?

De traditionele aanpak via een strategisch beleidsplan met een sociale paragraaf, gevolgd door afstemming over een sociaal plan en reorganisatie leidt in ieder geval dit jaar niet meer tot daadwerkelijke “damage control” voor de gemeentelijke begroting. Wat is er dan wel nodig? Er moet snel iets gebeuren. Er moet slim bezuinigd worden. Er moet strategisch bezuinigd worden.

Alle lokale overheden hebben grote en dagelijks groeiende financiële problemen en zoeken naar “quick wins”. Dat kan op verschillende manieren, waarvan enkele hier genoemd worden:

  • Toepassen van individueel maatwerk toegesneden op bepaalde doelgroepen, leeftijdsgroepen of functiegroepen
  • Decentraal bezuinigen op afdelingsniveau in plaats van centraal bezuinigen op organisatieniveau
  • Risicogroepen Corona mogelijkheid bieden van vervroegd pensioen
  • Voor de hand liggende maatwerkaanpak versneld oppakken (krenten uit de pap halen)
  • Op basis van vrijwilligheid aanbieden van vroegpensioen in plaats van gedwongen ontslagen
  • Reduceren vergrijzing in ondersteunende functies omdat thuiswerken allerlei kantoorgebonden functies (afdelingssecretariaat, bedrijfsrestaurant, schoonmaak etc.) boventallig dreigen te worden.

Zestig plussers blijven tegenwoordig langer doorwerken, veelal zelfs tot de AOW-leeftijd. Soms doen zij dat uit overtuiging en drive, maar het wordt ook heel vaak ingegeven door onbekendheid met de praktische mogelijkheden en de financiële gevolgen van vervroegd (deeltijd)pensioen. En juist daarbij kan PROambt helpen. Bijna alle werknemers die PROambt de afgelopen jaren heeft geadviseerd, zijn na afloop van het individueel pensioenadviesgesprek zeer enthousiast over hun persoonlijke pensioenmogelijkheden, zelfs bij vervroegde pensionering. Meestal worden de verwachtingen over de hoogte van hun netto besteedbaar inkomen ruim overtroffen. Dit enthousiasme zet aan tot actie en stimuleert om daadwerkelijk eerder met pensioen te gaan. Ook zonder kostbare vertrekregeling. Zoekt u snelle en slimme bezuinigingen? Bel Hans van den As  06 524 11655

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar