Duurzame inzetbaarheid is cruciaal in het onderwijs

Duurzame inzetbaarheid is cruciaal in het onderwijs

En deze stelling is zeker van toepassing op het onderwijs. De ontwikkelingen in onderwijsland gaan snel en met ingrijpende gevolgen. Denk bijv. aan digitaal onderwijs, leerlingenkrimp, fusies en de zware taak van ondersteunend personeel. En blijf als docent maar overeind in een groep met ruim 25 pubers. De verschillende tools van duurzame inzetbaarheid kunnen het “volledig afbranden” van docenten (meestal) voorkomen. Ook zijn betere alternatieven voor de BAPO beschikbaar met financiële voordelen voor zowel de werkgever als de werknemer.

Vooral in de hoek van het voortgezet onderwijs en de ROC’s is een grote behoefte aan effectieve oplossingen, die bovendien snel kunnen worden geïmplementeerd. Over een half jaar begint het nieuwe schooljaar en dus is er nu nog voldoende tijd om passende oplossingen uit te rollen. Deeltijdwerken in de afbouw van de carrière is de meest gebruikte variant naast of in plaats van de BAPO. Daarnaast dragen combinaties met vervroegd of deeltijdpensioen zeker bij aan een oplossing. Hoofddoel is dat de werkgever zich de regeling financieel kan permitteren en dat de werknemer enthousiast is over de geboden mogelijkheden om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Voor de werknemer is het van groot belang dat deze met een goed gevoel terugkijkt op zijn langjarige loopbaan en laatste werkkring.

De adviseurs van PROambt hebben de afgelopen jaren veel onderwijsorganisaties bijgestaan bij het creëren van duurzame inzetbaarheid, het oplossen van boventalligheid of bijv. het gladstrijken van fusieperikelen. Deze brede ervaring stellen wij graag beschikbaar aan andere schoolorganisaties. Bel Hans van den As 06 5241 1655 of mail hansvandenas@proambt.nl.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar