Financiële vitaliteitsanalyse spoort aan tot actie

By 1 januari 2019Mobiliteit

Financiële vitaliteitsanalyse spoort aan tot actie

Met PROambt Mobiliteit willen wij iemand in de re-integratiefase of in de WW zo snel mogelijk helpen aan een nieuwe uitdaging. Aan duurzaam, passend werk buiten de eigen werkgever. Hoe sneller hoe beter. Voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Uit de praktijk weten wij dat het helpt als de kandidaat alle financiële consequenties van het baanverlies overziet. Wat het betekent voor zijn pensioenopbouw. Of dat hij snapt dat als de WW ophoudt, hij zijn eigen woning moet oppeuzelen. Onze Financiële Vitaliteitsanalyse geeft vaak een duwtje in de goede richting.

Het verlies van een baan heeft veel financiële gevolgen. Bestaande zekerheden zoals inkomen, vermogen en pensioen vallen weg. Gevoelens van onzekerheid over hun financiële toekomst hebben op veel mensen een verlammende werking. Natuurlijk heeft een werknemer in een outplacementtraject veel vragen rondom zijn financiële zekerheden. Juist deze onzekerheid draagt niet bij aan de motivatie om tot een oplossing te komen. Integendeel. Daarom heeft PROambt Mobiliteit een Financiële Vitaliteitsanalyse ontwikkeld. Deze geeft uw medewerker antwoord op vragen als: ‘Wat is mijn inkomen de komende jaren, waar heb ik recht op en wat gebeurt er met mijn eigen huis?’ Maar ook de gevolgen van allerlei situaties voor het ABP KeuzePensioen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het voorwaardelijk pensioen? Of wanneer is er sprake van een contractovername en wat gebeurt er dan na afloop?

Complete aanpak

Wij weten uit de praktijk hoe belangrijk financiële zekerheid is. De meeste mensen gaan sneller stappen zetten als vooraf exact bekend is welke financiële gevolgen bepaalde keuzes hebben. Samen met een loopbaanadviseur – en de Financiële Vitaliteitsanalyse als hulpmiddel – kunnen financiële gevolgen inzichtelijk worden gemaakt. Dit biedt vaak voldoende aansporing voor de deelnemer om zich volledig in te zetten voor zijn toekomst. Onder begeleiding van een professionele loopbaanadviseur, voert de deelnemer vervolgens opdrachten uit die hem actiever maken op de arbeidsmarkt. Dit leidt vaak al binnen afzienbare tijd tot resultaat.

PROambt Mobiliteit is dus niet zomaar een re-integratiebureau maar heeft een complete aanpak. Wij motiveren deelnemers om zo snel mogelijk een nieuwe uitdaging aan te gaan met alle hulpmiddelen die ons hiertoe ter beschikking staan… Want hoe eerder iemand weer aan de slag is, hoe beter voor alle partijen. Immers ook de werkgever heeft financieel voordeel bij een kortere wachtgeldregeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe PROambt Mobiliteit uw medewerkers zo snel mogelijk kan helpen aan een nieuwe uitdaging? Neem dan contact op met Kristel Reuser (06 552 58472).

Wilt u ons volgen op LinkedIn? Klik dan hier!

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar