Goede voorlichting stuwt deelnamegraad Generatiepact omhoog

Goede voorlichting stuwt deelnamegraad Generatiepact omhoog

Hoe hoger de deelnamegraad, hoe succesvoller een Generatiepact. Landelijk is dit gemiddeld zo’n veertig procent van de doelgroep. Toch zijn er gemeentes waar dit percentage veel lager uitvalt. De belangrijkste reden is de onbekendheid van de financiële effecten van deelname. Dit blijkt uit een onderzoek van het A&O fonds Gemeenten. Een gemiste kans… Een goede voorlichting stuwt namelijk de deelname en daarmee de voordelen voor de organisatie omhoog.

Vanaf het begin is PROambt een belangrijke speler op Generatiepactgebied. Het is jammer als de organisatie een Generatiepact optuigt en dat diegenen waar het voor bedoeld is, er geen gebruik van maken. Dit betekent dat sommige mensen onnodig met moeite hun pensioen halen. Bijvoorbeeld medewerkers in zware beroepen. Zij zouden bijvoorbeeld twee dagen per week minder kunnen werken en daar relatief weinig salaris voor in hoeven leveren. Dankzij deze werkdrukvermindering kunnen ze dan gemakkelijker hun pensioen halen.

Duurzaam doorwerken

Ook biedt een Generatiepact mogelijkheden op plekken die met vergrijzing kampen. Een grote deelname betekent hier dat er ruimte vrij komt voor verjonging van het personeelsbestand. Een Generatiepact is immers geen cadeautje voor werknemers alleen. Een hoge deelnamegraad draagt ook bij aan organisatiedoelen op het gebied van instroom, doorstroom en duurzaam doorwerken. De hele organisatie profiteert dus van de voordelen van een hoge deelnamegraad.

Mooi pakket

Uit het onderzoek van het A&O fonds Gemeenten blijkt dat sinds de introductie van het Generatiepact in 2016, er zo’n honderd gemeenten gebruik van maken. Deze organisatie vindt dat een Generatiepact ‘een mooi pakket aan voorzieningen biedt voor een toekomstbestendig en vitaal personeelsbestand.’ Eén van de onderzoeksresultaten was dat ondanks de soms riante regelingen bij een aantal gemeenten de deelnamegraad achterblijft bij de verwachtingen. Redenen zijn een grote betrokkenheid bij de organisatie en gehechtheid aan de werkplek en de collega’s. Maar de belangrijkste reden is echter de onbekendheid met wat het Generatiepact precies betekent voor de eigen portemonnee.

Individuele advisering

Het blijkt dat een goede advisering leidt tot een hogere deelnamegraad van de totale populatie. Dit verschil is nog aanzienlijker voor de groep met lagere salarissen. Het A&O fonds geeft dan ook als tip voor een succesvol Generatiepact een goede individuele advisering. Deze conclusie past naadloos bij de praktijkbevindingen van PROambt. Onze grote kracht is al jaren de aandacht voor communicatie, individuele advisering en correcte berekeningen van het netto inkomen, nu en straks. Juist ook voor mensen met lagere salarissen.

Meer informatie? Bel met of stuur een bericht naar Lia van den Heuvel (06 554 00028).

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar