Het mes snijdt wel aan twee kanten!

Het mes snijdt wel aan twee kanten!

In 2022 komen allerlei lijnen bij elkaar. Werknemers willen duurzaam doorwerken in combinatie met deeltijdwerken, vroegpensioen en de RVU-regeling. Werkgevers kiezen voor individueel maatwerk of doelgerichte regelingen. En passant creëert de overheid nieuwe mogelijkheden voor vervroegde pensionering en vrijstelling van RVU-heffing. Daarmee ontstaat een breed gedragen behoefte aan nieuw ontworpen regelingen voor vroegpensioen en afbouwen naar pensioen.

PROambt heeft langjarige ervaring met het bijeenbrengen van de belangen van werkgever en werknemer. Voor de werkgever is het bottom-line kosteneffect doorslaggevend, terwijl voor werknemers het netto besteedbaar inkomen cruciaal is. De door PROambt ontworpen rekentools zoals het Budget Analyse Tool kunnen de werkgever daarbij helpen. Kiest een werkgever voor individueel maatwerk met een besparing oplopend tot ruim € 30.000 per persoon op de RVU-heffing? Of geeft de werkgever de voorkeur aan een collectieve regeling op basis van het Generatiepact of de RVU-regeling.

Graag willen wij sparren over slimme combinaties en haalbare oplossingen voor de uitdagingen, waarmee u geconfronteerd wordt. Hoe bereikt u enthousiasme bij de werknemers zonder ongewenst financiële gevolgen voor de werkgever. Samen creëren wij dan optimale win-win situaties! Heeft u een probleem? Dan creëren wij samen een briljante oplossing … Bel Lia van den Heuvel 06 5540 0028 of mail hansvandenas@proambt.nl.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar