Hoe werkt de regeling Zware Beroepen?

Hoe werkt de regeling Zware Beroepen?

Onderdeel van het Pensioenakkoord is de zogenaamde regeling Zware Beroepen. Deze regeling stelt werknemers met een “zwaar beroep” in staat om maximaal 36 maanden vóór de AOW-datum te stoppen met werken. De werknemer ontvangt dan tot de AOW-datum een periodieke vergoeding van circa € 1.800 bruto per maand. Natuurlijk roept zo’n nieuwe regeling tal van vragen op. Wanneer is een beroep zwaar? Hoeveel levert dat netto op? Wat als werknemer nu jonger is dan 64 jaar?

Primair zullen op cao-niveau afspraken worden gemaakt over de definitie van een zwaar beroep, de doelgroep, de hoogte van de maandelijkse vergoeding en de verdeling van de subsidieregeling (DIEU) van € 1 miljard. Feitelijk kan iedere medewerker van 64 en ouder de komende jaren gebruik maken van deze fiscale faciliteit, mits de werkgever de maandelijkse vergoeding voor zijn rekening neemt. Iedere werkgever kan -onafhankelijk van sectorale cao-afspraken- zijn eigen regeling Zware Beroepen creëren, dan wel individueel maatwerk toepassen. De werkgever kan dus zelf een regeling Zware Beroepen bouwen om de vitaliteit of interne doorstroming te bevorderen dan wel om kostenbesparing te realiseren. Zie ook het onderwerp “Revival van de vertrekregeling” verderop.

Voor de werknemer met een minimumloon leidt de periodieke vergoeding Zware Beroepen tot een interessante  vroegpensioenregeling. Werknemers met een hoger inkomen kunnen hun periodieke vergoeding aanvullen met verlofstuwmeer en/of deeltijdpensioen. Dusdoende ontstaat voor grote groepen werknemers een financieel interessante mogelijkheid van vervroegd uittreden.

Door de systematiek van de belastingheffing ziet het netto inkomen er altijd beter uit dan het bruto maandbedrag doet vermoeden. Persoonlijk doorrekenen van de gevolgen voor de huishoudportemonnee is in alle gevallen noodzakelijk om een goed beeld te krijgen. Overigens is minimaal 10% deeltijdpensioen  nodig om voorwaardelijke pensioenrechten veilig te stellen.

Wilt u meer weten over alle mogelijkheden? Neem contact op met hansvandenas@proambt.nl of bel 06 5241 1655.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar