Inzicht, overzicht en vooruitzicht met PensioenPlanning van PROambt

By 30 augustus 2019Generatiepact

Inzicht, overzicht en vooruitzicht met PensioenPlanning van PROambt

Een Generatiepact biedt vele voordelen. Duurzaam doorwerken, eerder met pensioen en senioren die de jonge instroom kunnen begeleiden. Een win-win situatie voor werkgever en werknemer. Ondanks alle succesverhalen willen sommige bedrijven toch nog geen Generatiepact. Financieel adviseur van PROambt, Freek Domenie, vindt dat jammer, maar niet onoverkomelijk. ‘Goede PensioenPlanning is een ideale oplossing.’ PROambt heeft hier een uitstekende tool voor beschikbaar.

De redenen waarom een organisatie niet kiest voor een Generatiepact zijn divers, volgens Domenie. ‘Dit kan een kwestie zijn van angst voor het kostenplaatje. Onbekend maakt immers onbemind. Of er is vrees dat de ontstane formatieruimte niet kan worden ingevuld. Dit is uiteraard afhankelijk van de regionale arbeidsmarkt.’

Toch is het een goede zaak als een bedrijf zijn medewerkers iets als PensioenPlanning of een financieel adviesgesprek aanbiedt. Domenie: ‘Dit is absoluut een hele goede tool die de zorgplicht van de werkgever veilig stelt en de mogelijkheden voor de werknemer op een eenvoudige manier inzichtelijk maakt.’

Freek Domenie
Financieel Planner
100% WFT gecertificeerd

Openheid

Inzicht, overzicht en vooruitzicht, dat wil Domenie zijn klanten bieden. Hij verwacht tijdens zijn adviesgesprek dat ongeveer een uurtje duurt, wel volstrekte openheid van zaken. ‘Mensen moeten wel aangeven wat ze willen.’ Na afloop van dit gesprek ontvangen de deelnemers een rapportage waarin diverse scenario’s zijn vastgelegd.

De medewerkers waaraan hij advies geeft komen vanuit verschillende bedrijfstakken en alle niveaus. ‘De één heeft een wat complexer pensioen dan de ander. Maar de gemeenschappelijke factor is dat ze grosso modo bij een bedrijfspensioenfonds zijn aangesloten. Er is altijd een passend advies mogelijk.’

Combinatie

Hoe eerder je stopt met werken, hoe meer je moet inleveren. Dat is logisch. Maar regelmatig hoort Domenie van zijn ‘klanten’ dat het inkomensplaatje bij eerder stoppen reuze meevalt. Tenminste als dat eerder stoppen tot een paar jaar beperkt blijft. Een periode van zo’n twee jaar is volgens Domenie goed te overbruggen. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden om eerst wat minder te gaan werken en daarna volledig te stoppen. Ook hiervoor bieden de meeste pensioenfondsen een uitstekende aanvulling.

Bent u ook nieuwsgierig of wenst u een openhartig gesprek met een financieel specialist van PROambt? Bel met onze Frontoffice Pensioenen (06 461 50933).

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar