Lerarentekort goede reden voor Generatiepact

By 24 september 2019Generatiepact

Lerarentekort goede reden voor Generatiepact

Uit recente arbeidsmarktcijfers blijkt wederom een toenemend tekort aan leraren. Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs nam het aantal vacatures de afgelopen jaren fors toe. Dit lerarentekort is de reden dat veel scholen geen Generatiepact aanbieden. Dit is jammer. Met een Generatiepact zouden ze ervaren leraren juist langer actief kunnen houden. Momenteel gaat alle HR aandacht naar de instroom voor nieuwe docenten, terwijl beperking of vertraging van de uitstroom op korte termijn aanzienlijk meer oplevert. Het Generatiepact draagt juist positief bij aan het beperken van het lerarentekort!

De vacatures in onderwijsland nemen niet alleen toe; het aanbod van sollicitanten wordt ook steeds kleiner. Soms reageren slechts vijf personen op een vacature. Daar komt nog bij dat meer dan de helft van alle leraren ouder dan 57 jaar, graag eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd wil stoppen met werken. In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is dit 56 procent; in het mbo 53 procent. De belangrijkste reden hiervoor is dat de werkdruk als te hoog wordt ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Ook o.a. BUas (Breda University of Applied Sciences) herkende dit probleem…

Burn-out vermijden

Gezien het lerarentekort lijkt het begrijpelijk dat schooldirecties liever geen Generatiepact aanbieden aan hun medewerkers. Mensen gaan dan minder uren werken tegen een relatief lage salarisvermindering. Toch zou het goed zijn om dit juist wel te doen. Mensen blijven zo langer gemotiveerd. Een burn-out wordt vermeden en het biedt ruimte voor het aantrekken van jongere leerkrachten. Een 62-jarige die volledig doorwerkt tot leeftijd 64 en dan (noodgedwongen) eerder volledig met pensioen gaat, maakt circa 30% minder productieve uren dan een 62-jarige die met een Generatiepact bijvoorbeeld 60% gaat werken en met lagere werkdruk doorwerkt tot de AOW-leeftijd!

Pensioenplanning

Als een Generatiepact geen optie is, is een persoonlijk adviesgesprek (Pensioenplanning) wellicht een goed alternatief. Zeker voor diegenen die reeds gebruikmaken van een BAPO-regeling kan dit interessant zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten waarom het kortzichtig is om geen Generatiepact of Pensioenplanning aan te bieden? Wij leggen het graag uit aan de hand van harde cijfers! Bel met Hans van den As op nummer 06 524 11655.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar