Lichtpuntjes in doemscenario zware beroepen

By 30 april 2019Joost®

Lichtpuntjes in doemscenario zware beroepen

Versleten, arbeidsongeschikt en aantoonbaar korter leven. Dit ongelukkige lot treft je als je werkzaam bent in een zwaar beroep. Verhoging van de pensioenleeftijd voelt dan ook onrechtvaardig voor onder andere mensen in de buitendienst, verplegers en vakwerklieden. Toch zijn er lichtpuntjes in dit doemscenario volgens Hans van den As, directeur bij PROambt.

‘Iemand met een zwaar beroep kan vaak wel eerder dan gedacht met pensioen,’ weet Van den As. ‘Deze mensen zijn in de regel vaak jong begonnen met werken. Zij hebben meestal een lang dienstverband bij dezelfde werkgever. Dus minder pensioenbreuk dan mensen in beter betaalde functies, die vaker van baan wisselen. De zware beroepers halen soms wel 48 jaar pensioenopbouw. Dit geeft een substantieel effect. Daarnaast is de AOW – exclusief het pensioen – een nominaal bedrag van bijna 80% van het netto minimumloon. Het is weliswaar geen vetpot, maar men is gewend om hiermee uit te komen. Dus, als wij aan het rekenen slaan, blijkt het netto bedrag in de praktijk voor de meeste mensen behoorlijk mee te vallen. En als de partner van een zware beroeper zelf niet of nauwelijks buiten de deur heeft gewerkt, zal deze toch 880 euro AOW ontvangen. Dit betekent dat zo’n stel er in de nieuwe situatie op vooruit gaat. Als we echt gaan rekenen en het pensioen een paar jaar naar voren halen, dan blijkt dat vaak erg interessant.’ Dus iemand in een zwaar beroep kan best eerder met pensioen.

Duurzaam doorwerken
Een bron van zorg hierbij is of diegene wel fit zijn pensioen kan halen. Bij PFZW, het pensioenfonds van de zorg, is bekend dat van de 60-plussers 19 procent in de WIA-regeling voor arbeidsongeschikten terechtkomt. Omdat deze categorie die nog actief is in de zorg fors toeneemt, is de verwachting dat de instroom in de WIA ook flink zal blijven stijgen. Bij het Pensioenfonds voor Metaal en Techniek voor onder meer loodgieters, fietsenmakers en installatiebedrijven, is het aantal arbeidsongeschikte oudere werknemers sinds de verhoging van de pensioenleeftijd inmiddels zelfs verdubbeld.

Kortom er is alle aanleiding voor actie. Natuurlijk moet er meer focus komen op duurzaam doorwerken. Maar ook de zware beroeper zelf heeft aanzienlijk meer mogelijkheden dan verwacht om eerder of gedeeltelijk met pensioen te gaan. In een toegesneden PensioenPlanning laat een adviseur van PROambt alle lichtpuntjes zien. De meeste werknemers zijn dan aangenaam verrast…!

Bent u of kent u een zwaar beroeper? Neem dan contact op met Hans van den As (06 524 11655). Er zijn legio mogelijkheden.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar