Milieubedrijf Attero vormt samen met PROambt een duurzame combi

By 29 maart 2019Mobiliteit

Milieubedrijf Attero vormt samen met PROambt een duurzame combi

Marktleider Attero is een internationaal opererend milieubedrijf. Al 90 jaar is Attero actief in het terugwinnen en hergebruiken van energie en grondstoffen uit afval. Verduurzaming van onze samenleving staat daarbij centraal. Vanaf 2013 moest het milieubedrijf echter fors bezuinigen. Sindsdien zijn er diverse ontwikkelingsprogramma’s doorgevoerd met als doel de organisatie ook in de toekomst optimaal te laten functioneren. In dit kader is PROambt een waardevolle partner gebleken. Duurzame inzetbaarheid is daarbij het doel.

Aanleiding voor de bezuinigingen bij Attero is het instorten van de markt door het teruglopen van afvalvolumes en door economische krimp. Maar ook doordat ze steeds bewuster met afval omgaan. Deze sterk veranderende marktomstandigheden maakten een kostenreductieprogramma noodzakelijk in combinatie met resultaatgerichtheid en continue verbeteren.

Dit betekent dat er soms afscheid van medewerkers moet worden genomen. Volgens Roos Rademaekers van het Mobiliteitsbureau wordt hierbij altijd gezocht naar oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. ‘Hierin is PROambt een waardevolle partner gebleken. PROambt stelt zich als doel om medewerkers anders te laten kijken. Zaken anders te benaderen met als resultaat een nieuwe baan met continuïteit.’

Rouwverwerking

Om goed voorbereid te zijn op dreigende boventalligheid, mogen mensen in mobiliteitsstatus kiezen uit twee bureaus, waaronder PROambt. Samen met een coach verkennen zij gedurende een bepaalde periode wat ze kunnen met hun toekomst om mogelijk boventalligheid te voorkomen (pre-mobiliteitsfase). Formeel boventallige mensen én mensen in een WW-situatie worden begeleid, eventueel met training en opleiding, om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgesteld inclusief afspraken in een ‘Van Werk Naar Werkcontract’. Volgens Roos Rademaekers heeft een kandidaat veel profijt van de begeleiding die start met de ‘rouwverwerking’. Veel werknemers hebben namelijk een dienstverband van tientallen jaren.

Aan de slag

Inmiddels zijn medewerkers opnieuw aan de slag geholpen met hulp van één van beide bureaus. Maar de klus is nog niet helemaal geklaard. Rademaekers: ‘Omdat Attero vestigingen in het hele land heeft vraagt een nieuwe functie soms ook een nieuwe standplaats. Mensen met standplaats Tilburg, Wijster, Moerdijk of Buggenum die ‘ineens’ in Apeldoorn moeten gaan werken, dat is behoorlijk ingrijpend. Deze mensen bieden we een intakegesprek aan met een coach van PROambt. Daarna gaan beiden aan de slag om te kijken hoe de werknemer elders ingezet kan worden in het arbeidsproces. Als de leeftijd het toelaat, is een keuzepensioen ook een optie.’

Niet vrijblijvend

Een mobiliteitstraject is niet vrijblijvend, benadrukt Roos Rademaekers. ‘Het heeft als doel om werknemers zo snel mogelijk weer aan een passende baan te helpen. Een baan die ze zo lang mogelijk kunnen volhouden. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Attero. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de inzetbaarheid van de medewerkers.’

Wilt u meer weten over onze mobiliteitstrajecten? Neem dan vrijblijvend contact op met Kristel Reuser (06 552 58472).

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar