Off-boarding en on-boarding even belangrijk bij BUAS

By 4 juli 2019Generatiepact

Off-boarding en on-boarding even belangrijk bij BUAS

Off-boarding van personeel is net zo belangrijk als on-boarding bij Breda University of Applied Sciences (BUAS). ‘Een goed begin is tenslotte net zo belangrijk als een goed einde.’ Teun van Beusekom, Hoofd HRM en beleidsmedewerker Jan van Geloof zitten wat dit betreft helemaal op één lijn. De belangrijkste taak van een HR-afdeling is: instroom, doorstroom en uitstroom. Alle drie zijn even belangrijk voor een vitale organisatie.

Traditioneel is er veel aandacht voor het on-boarden van personeel. Dat begint al tijdens het wervings- en selectieproces. De inwerktijd en de evaluatie van de bevindingen van de nieuweling. Belangrijk, maar absoluut niet minder belangrijk dan het afscheid nemen van medewerkers. Het off-boarding programma biedt de medewerker houvast en duidelijkheid over de aanstaande opties richting pensionering. Bijvoorbeeld een mentorschap, aanpassing van de huidige functie of een eventuele studie.

Duurzaam doorwerken

‘Lang voordat we ons bezig gaan houden met de afscheidsreceptie moeten we ons afvragen wat er nodig is om duurzaam door te kunnen werken. Met een eventuele carrièrestap moet je tijdig starten,’ vindt de HR-manager. ‘Als je vervroegd afscheid van mensen moet nemen, omdat ze niet meer voldoende kunnen functioneren, kost dat de samenleving handen vol geld. Dit speelt niet alleen bij BUAS, maar dit is een maatschappelijk vraagstuk.’

Buddysysteem

Dus zeker niet wachten tot het feitelijke afscheid voordat het proces van off-boarden wordt gestart. Van Beusekom: ‘Bij deze mensen zit heel veel kennis. In een door ons geschreven on-boarding document stellen wij dat een buddysysteem ideaal is. Een senior medewerker wordt hierbij gekoppeld aan een nieuwkomer. Dit zorgt voor continuïteit van de aanwezige kennis. De één profiteert van de expertise van de ander en de senior medewerker voelt de waardering. Volgens ons is dit één en één is drie! Bovendien zien wij mensen die met pensioen gaan als een ambassadeur voor onze organisatie. Ze hebben misschien kinderen die hier willen komen studeren. Of zij zijn een visitekaartje voor nieuwe medewerkers.

Financiële zekerheid

Breda University of Applied Sciences is een internationaal opleidingsinstituut voor wo- en hbo-opleidingen op het gebied van games, media, hotel, facility, logistiek, mobiliteit, toerisme, stedenbouw en vrije tijd. Er studeren meer dan 7500 studenten en er werken circa 800 medewerkers waarvan ongeveer 15% afkomstig is uit het buitenland. Hoewel de vergrijzing er nog niet echt heeft toegeslagen, ziet Van Geloof dat het werk soms wat meer moeite kost. Daarom stelt hij geregeld de vraag aan medewerkers hoe het met ze gaat. ‘Mensen moeten zich bewust zijn van de mogelijkheden om meer of minder te werken. Of meer te sparen. Als mensen inzicht hebben in hun financiële situatie brengt dit rust.’

Generatiepact

Het is volgens de HR mannen daarom goed dat PROambt is gevraagd om een Generatiepact op te tuigen. ‘Zo’n Generatiepact voorziet in deeltijdwerken met pensioenopbouw. Geleidelijk kan worden toegewerkt naar volledige pensionering. Dit is precies wat we nodig hebben om onze waardering voor de seniormedewerkers te tonen.’

Ook interesse in de mogelijkheden van een Generatiepact voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Georges van Beerendonk (06 554 19502).

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar