Parameters met ingang van 1 januari 2023

By 20 december 2022Pensioenuitvoering

Parameters met ingang van 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende parameters:

  • De rekenrente voor de Appa-voorziening bedraagt 2,472%.
  • De Appa-pensioenen worden met 11,96% verhoogd.
  • De franchise bedraagt € 16.350 (was € 13.350).
  • De maximum pensioengrondslag bedraagt € 128.810.
  • De OP/NP-premie bedraagt 8,37% van de pensioengrondslag met een maximum van (€ 128.810 -/- € 16.350) = € 112.460 (was 7.93% van € 101.516).
  • De IP-premie bedraagt 0,18% van de berekeningsgrondslag (franchise € 25.050).
  • Voor interessante achtergrondinformatie over de wijziging van het Nederlandse pensioenstelsel verwijzen wij naar www.onsnieuwepensioen.nl en www.werkenaanonspensioen.nl.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar