Pensioenbewustzijn voorkomt onnodige onrust

By 28 mei 2019Joost®

Pensioenbewustzijn voorkomt onnodige onrust

Je kunt geen krant openslaan of er staat wel een alarmerend artikel over pensioenen in. Onvoldoende dekkingsgraden bij de pensioenfondsen en mensen kunnen steeds later met pensioen. Ook op feestjes of in de bedrijfskantine is het een hot item. Toch weten maar weinig mensen precies hoe het zit. Pensioendeskundige Hans van den As is er zo één. ‘Kijk, de AOW geldt voor iedereen. Daar kunnen we individueel niks aan veranderen. Dit ligt anders voor het pensioen dat je zelf opbouwt tijdens je werkzame leven. Hier kunnen wij wel iets ‘regelen’.’

Meer dan ooit groeit bij mensen het pensioenbewustzijn. Dit gaat soms gepaard met gevoelens van onzekerheid en paniek als men zich realiseert dat er door gewerkt moet worden tot 67 en later.

AOW-leeftijd

Vooral deze vooruitschuivende AOW-leeftijd zorgt voor onrust. Zeker bij de beroepsgroepen die niet tot op hoge leeftijd fit en vitaal hun werk kunnen blijven doen. Buitendienstmedewerkers van een gemeente of de ‘handen aan het bed’ in zieken- en verpleeghuizen… allemaal beroepen die onder de categorie Zware Beroepen vallen. Toch ziet Van den As het niet gebeuren dat de AOW-leeftijd voor bepaalde groepen zal worden aangepast. ‘De AOW is een oudedagsvoorziening die iedereen krijgt. Je kunt een algemeen geldende wet niet aanpassen voor bepaalde groepen.’

Pensioenleeftijd

Wat wel kan, is aanpassing van de pensioenleeftijd. Dit is doorgaans de leeftijd waarop het zelf gespaarde ouderdomspensioen standaard ingaat. Meestal de datum waarop de AOW ingaat. Maar dat hoeft dus niet! PROambt is een specialist in het bedenken van pragmatische oplossingen op dit gebied. Speciale software berekent precies het netto inkomen van iemand op elke zelfgekozen pensioenleeftijd. Op basis van het financieel advies van PROambt kan een deelnemer ervoor kiezen het ouderdomspensioen eerder in te laten gaan. Zeker voor mensen die vele jaren pensioen hebben opgebouwd, zijn er slimme en creatieve combinaties te bedenken, die leiden tot een interessant netto inkomen.

Meer informatie

Kortom, in paniek raken is onnodig! Wilt u uw eigen pensioenbewustzijn vergroten of iemand anders geruststellen? Bel met Hans van den As op het nummer 06 524 11655 of stuur een bericht.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar