Recht op APPA-uitkering en de uitbetaling ervan

Recht op APPA-uitkering en de uitbetaling ervan

Bij aftreden wordt aan de bestuurder een APPA-uitkering toegekend. Bestuurders kunnen volgens de interpretatie van het ministerie van BZK alleen afzien van de APPA-uitkering per de ingangsdatum van de uitkering. PROambt heeft altijd deze interpretatie van het ministerie gevolgd. Andere uitvoerders hanteerden een afwijkende interpretatie.

Op dit moment bestudeert het ministerie de mogelijkheden om het recht op een APPA-uitkering te behouden, maar (tijdelijk) af te zien van de feitelijke uitbetaling. PROambt is in overleg met BZK hierover. Uitgangspunt van dit overleg is dat er geen verschil mag zijn tussen beleid en werkwijze van de verschillende APPA-uitvoerders. Wij houden u op de hoogte …

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar