Revival van de vertrekregeling

Revival van de vertrekregeling

De afgelopen jaren is de belangstelling voor vertrekregelingen sterk gedaald. Oorzaken waren deels de krappe arbeidsmarkt en vooral de kostbare RVU-heffing van 52%. Deze fiscale boete op vertrekregelingen heeft zijn effect op het ontmoedigen van vertrekregelingen niet gemist. Per saldo werden vertrekregelingen alleen nog toegepast in acute “noodgevallen”.

De wereld is echter fors veranderd. Mede om de gevolgen van Corona op te vangen is er een grote behoefte aan bezuinigingen. De arbeidsmarkt is niet langer krap en de RVU-heffing is tijdelijk fors verlaagd! Daarom wordt de vertrekregeling wederom een betaalbare en effectieve methode om bezuinigingen te realiseren.

Onderdeel van het Pensioenakkoord is de regeling Zware Beroepen, deze biedt werknemers de mogelijkheid om 36 maanden voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. De werkgever betaalt dan een vergoeding van maximaal circa € 60.000. Deze is vrijgesteld van 52% RVU-heffing.

Een cijfervoorbeeld -> Veronderstel Peter, een werknemer van 63 jaar met € 4.640 bruto per maand (inclusief IKB), die nog 40 maanden moet doorwerken tot de AOW. Als Peter blijft werken tot de AOW-leeftijd bedraagt de totale loonsom inclusief werkgeverslasten circa € 240.000.

  • Tot 1 januari 2021 zou een vertrekregeling -gebaseerd op 40% van het resterende salaris tot de AOW-datum- de werkgever circa € 74.000 (40% van 40 maanden a € 4.640 per maand) kosten. Hierover is de werkgever 52% RVU heffing verschuldigd, zodat de totale kosten voor de werkgever circa € 113.000 bedragen.
  • Vanaf 1 januari 2021, de vermoedelijke ingangsdatum van deze regeling, kan de werkgever fors besparen op de RVU-heffing door gebruik te maken van de tijdelijke RVU-vrijstelling. De werknemer ontvangt wederom € 74.000. Door de RVU-vrijstelling behoeft slechts over circa € 14.000 RVU-heffing te worden betaald (circa € 7.000). De totale kosten voor de werkgever bedragen dan € 81.000. In casu daalt de RVU-heffing in deze situatie van 52% naar 9%.

Voor werknemers vanaf leeftijd 63 met een lager salaris is er altijd maximaal voordeel. Voor hogere salarissen en jongere leeftijden resteert in alle gevallen een financieel voordeel van circa € 30.000 per persoon.

Kortom vertrekregelingen worden weer betaalbaar! Bent u hierdoor geïnspireerd? Bel dan met de specialisten van PROambt, wij berekenen graag snel en zorgvuldig wat een vertrekregeling voor de huishoudportemonnee van uw werknemer betekent.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar