Slim alternatief voor een WIA-uitkering

Slim alternatief voor een WIA-uitkering

Door de opgeschoven AOW-leeftijd richting 67 jaar en het afschaffen van allerlei vroegpensioenregelingen moet iedereen tegenwoordig fors langer doorwerken dan enkele jaren geleden. Gelukkig halen steeds meer mensen fluitend de opgeschoven finish, maar ook groeit het aantal mensen dat voortijdig moet afhaken in het zicht van de finish. Door ziekte, door afnemende belastbaarheid, mentale belasting of door lichamelijk ongemak.

Voor iedere zestigplusser is het na een loopbaan van (bijna) 40 jaar extra zuur om arbeidsongeschikt te worden. Dan klinkt vroegpensioen of deeltijdwerken aanmerkelijk beter als afsluiting van een langjarige loopbaan. En ook voor de werkgever is dat een socialere oplossing, die hem bovendien veel geld bespaart!

De normale weg van ziek naar arbeidsongeschiktheid leidt via afkeuring naar een WIA-uitkering. Een goed werkgever kan zijn werknemers deze lijdensweg besparen. Kan iemand nog wel werken, maar minder uren per week? Dan kan een maatwerkvariant van een generatiepact een aantrekkelijk alternatief vormen. Is iemand (bijna) volledig arbeidsongeschikt, dan kan gedacht worden aan een maatwerkoplossing gebaseerd op vervroegd pensioen.

Beide oplossingen lijken op het eerste gezicht kostbaar, maar wat kost een werknemer die uitstroomt naar een WIA-uitkering? De werkgever betaalt de eerste twee jaar van ziekte 170% van het jaarsalaris en vervolgens gedurende een aantal jaren 70% van het jaarsalaris per jaar. U kunt als werkgever circa 50% van deze kosten besparen door eens met PROambt te sparren.  Bel eens met Hans van den As voor meer info.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar