Uniforme rekenmethodiek voor Appa-wethouders

By 27 mei 2020Pensioenuitvoering

Uniforme rekenmethodiek voor Appa-wethouders

Verschillende scenario’s voor uw pensioen op uw Uniform Pensioenoverzicht 

Tot kort geleden konden pensioenfondsen hun eigen interpretatie geven van het te bereiken pensioen. Maar wat betekenen deze cijfers? Is uw pensioen zoveel waard als u denkt? De Europese regelgeving benadrukt dat de hoogte van het pensioen (=koopkracht) niet vaststaat en dat er rekening gehouden moet worden met inflatie. Om dit inzichtelijk te maken worden de pensioenuitkomsten voortaan weergegeven in een optimistisch, neutraal en pessimistisch scenario. Deze bedragen vindt u terug in uw Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl 

Wat betekent dat? 

Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u een afbeelding met 3 pijlen. De middelste pijl geeft het verwachte eindresultaat aan (neutraal scenario). Dit bedrag gebruikt u om na te gaan of het pensioenbedrag voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee pijlen laten zien hoe het bedrag aan te ontvangen pensioen kan veranderen als de economische situatie voor langere tijd erg mee- of juist tegenzit. Het doel hiervan is dat deelnemers een inschatting kunnen maken van hun toekomstige pensioenresultaat bij hun financiële planning.  

Laat u adviseren! 

Wist u dat de financiële situatie bij 45% van de huidige gepensioneerden niet is wat ze van verwacht hebben? Pas als u met pensioen gaat, weet u welk bedrag u gaat krijgen. In de tussentijd kunnen de verschillende bedragen veranderen als er ontwikkelingen zijn in de markt. Daarom is het van belang dat u regelmatig de pensioenbedragen in de gaten houdt zodat u tijdig kunt bijsturenPROambt kan u adviseren bij uw financiële planningWilt u meer inzicht in uw financiële toekomst? Neem dan contact op met een van onze financieel adviseurs. 

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar