Indexatie Appa-pensioen 2022

By 22 juli 2022Pensioenuitvoering

Indexatie Appa-pensioen 2022

Indexatie Appa-pensioen

Per 1 juli 2022 heeft het pensioenfonds ABP de pensioenen van gepensioneerde ambtenaren verhoogd met 2,39%. Deze verhoging werd mogelijk door gewijzigde regelgeving en de dekkingsgraad van ABP. Ook wordt een nabetaling uitbetaald over de eerste helft van 2022.

De indexatie van Appa-pensioenen volgt de indexatie van de pensioenregeling van ambtenaren. Daarom zullen de Appa-pensioenen met ingang van 1 juli jl. worden verhoogd met 2,39%. De nabetaling wordt uitbetaald over elke maand dat een Appa-gerechtigde een Appa-pensioen ontving in de eerste helft van 2022.

  • Als PROambt de uitbetaling van Appa-pensioenen van uw bestuurders verzorgt, zal deze verhoging in juli 2022 worden uitbetaald. De nabetaling wordt uitbetaald in augustus en september.
  • Als de gemeente de uitbetaling zelf verzorgt, kan de salarisadministratie de verhoging per 1 juli 2022 verwerken. In dat geval kan de pensioenbetaling met ingang van 1 juli 2022 met 2,39% worden verhoogd. De eenmalige nabetaling bedraagt 2,39% over de in de eerste helft van 2022 uitbetaalde bedragen. Als sprake is van toeslagen op het pensioen waardoor een afwijkende verhoging geldt, zullen wij u daarover apart informeren in de komende 2 weken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij nabestaanden met een ANW-compensatie. Als wij u hier niet over informeren, is dit niet op uw gemeente van toepassing.

Mocht u vragen hebben, dan vragen wij u deze per e-mail te sturen aan appa@proambt.nl.

 

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar