Vitaliteit voor werknemers én bezuiniging voor werkgevers

Vitaliteit voor werknemers én bezuiniging voor werkgevers

In het najaar van 2020 komen allerlei lijnen bij elkaar. Werkgevers moeten -gedwongen door Corona- fors bezuinigingen. Vakbonden kiezen voor duurzaam doorwerken met instrumenten als vroegpensioen, regeling Zware Beroepen en verlofsparen. CAO partijen opteren voor individueel maatwerk gebaseerd op verlofsparen en verlaten generieke generatiepactregelingen. En passant creëert de overheid nieuwe mogelijkheden voor vervroegde pensionering en vrijstelling van RVU-heffing.

Daarmee ontstaat een breed gedragen behoefte aan nieuw ontworpen regelingen voor vroegpensioen en afbouwen naar pensioen.

  • Vertrekregelingen worden door de gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing per persoon circa € 30.000 goedkoper.
  • Afhankelijk van overgangsrecht kan verlofsparen voor 60plussers leiden tot aanzienlijk gebruik van vitaliteitsregelingen.
  • Werkgevers staan bij bezuiniging voor de keuze tussen GeneratiePact, regeling Zware Beroepen of vertrekregelingen.

PROambt heeft langjarige ervaring met het bijeen brengen van de belangen van werkgever en werknemer. Voor de werkgever is het bottom-line kosteneffect doorslaggevend, terwijl voor de werknemer het netto besteedbaar inkomen cruciaal is. Zelfontworpen, geavanceerde rekentools zoals het Budget Analyse Tool kunnen de werkgever daarbij helpen.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar