Vroegpensioen met focus op duurzame inzetbaarheid

By 6 september 2019Generatiepact

Vroegpensioen met focus op duurzame inzetbaarheid

In juni werden het kabinet, de werkgevers en de vakbonden het eens over de hervorming van het pensioenstelsel. De pensioenleeftijd stijgt nu minder snel. Bovendien kunnen mensen met een zwaar beroep drie jaar eerder stoppen met werken. In de vervoerssector zijn dit bijvoorbeeld buschauffeurs, machinisten en luchtverkeersleiders. Dat is goed, maar soms kan het beter. Soms met een specifieke sectorale of bedrijfsregeling, maar altijd met persoonlijke, individuele advisering van de werknemer.

Juist bij mensen van begin zestig, die nu al moeite hebben om hun dagelijkse werk te verrichten, ligt permanente uitval op de loer. Om dit te voorkomen en vooruitlopend op de ‘Regeling Zware Beroepen’ (start in 2021 -naar verwachting-) is het mogelijk om juist voor deze medewerkers interessante oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld in combinatie van vroegpensioen met de focus op duurzame inzetbaarheid. Oudere medewerkers halen gezond en fit de eindstreep en de werkgever wordt niet met uitval geconfronteerd. Kortom, een win-win situatie voor alle partijen.

Pensioenplanning

PROambt is gespecialiseerd in de diverse wegen die leiden naar zo’n duurzame oplossing. Bijvoorbeeld via een generatiepact. Dit geldt doorgaans voor een hele groep medewerkers. Deze mensen gaan dan minder werken en er wordt rekening gehouden met wat iemand wil en nog kan doen. Eventueel zijn bestaande regelingen te combineren met een generatiepact. Tevens kan een Generatiepact ingevoerd worden als extra arbeidsvoorwaarde om nieuwe werknemers aan te trekken of voor personeelsbehoud. Dit kan bij bijvoorbeeld de OV-bedrijven van pas komen, aangezien zij waarschuwen voor een tekort aan buschauffeurs.’

Maar er zijn ook individuele oplossingen denkbaar, zoals individuele pensioenplanning. Iemand met een pensioenopbouw van ruim 40 jaar kan dankzij een slimme pensioenplanning vaak toch al met 65 jaar met pensioen. De meeste mensen hebben namelijk (aanzienlijk) meer netto pensioen dan zij denken.

Toekomstperspectief

De voordelige effecten van een generatiepact en/of pensioenplanning maken de netto-investering voor de werkgever meestal lager dan men verwacht. Een sluitende business case is dan vaak snel gemaakt. Maar welke weg er ook gekozen wordt, het is niet nodig om de toekomst donker in te zien. Ook mensen in de vervoerssector biedt PROambt toekomstperspectief. Zoekt u nog naar de juiste weg? Bel of stuur een bericht naar Hans van den As (06 524 11655).

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar