Wat betekent IORP voor u?

Pensioenfondsen vallen onder de richtlijn voor Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP). De IORP-richtlijn is de Europese richtlijn voor pensioenen. Het doel van de IORP II-richtlijn is het bevorderen van een goede tweede pijler pensioen in de Europese Unie.

Tot kort geleden konden pensioenfondsen hun eigen interpretatie geven van het te bereiken pensioen. Maar wat betekenen deze cijfers? Is uw pensioen zoveel waard als u denkt? De Europese regelgeving benadrukt dat de hoogte van het pensioen (=koopkracht) niet vaststaat en dat er rekening gehouden moet worden met inflatie. Om dit inzichtelijk te maken worden de pensioenuitkomsten voortaan weergegeven in een optimistisch, neutraal en pessimistisch scenario.

PROambt berekent -aan de hand van tweeduizend economische simulaties- deze scenario’s per deelnemer conform de Uniforme rekenmethodiek voor pensioenuitvoerders (URM). De economische simulaties houden rekening met onder andere indexatie, vermindering van pensioenaanspraken en -rechten.

In de pensioencommunicaties vanaf dit jaar zullen de (gewezen) bestuurders drie bedragen zien op hun uniform pensioenoverzicht en ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Het doel hiervan is dat deelnemers een realistische inschatting kunnen maken van hun toekomstige pensioenresultaat bij hun financiële planning.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar