WWBW-duidelijkheid voor alle partijen dankzij PROambt

By 12 juni 2019Joost®

WWBW-duidelijkheid voor alle partijen dankzij PROambt

Werkt u in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs? En wordt één van uw collega’s of medewerkers werkloos? Dan krijgt hij/zij onder bepaalde voorwaarden, naast een werkloosheidsuitkering, een bovenwettelijke uitkering (WWBW). PROambt kan berekenen wat de gevolgen zijn voor het inkomen en het pensioen. De medewerker weet zo precies wat zijn/haar netto besteedbaar inkomen is, nu en straks. Ook kan PROambt exact becijferen wat de WW-kosten voor de werkgever zijn. Zo weten alle partijen waar ze aan toe zijn.

Alle werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). De kosten die gemoeid zijn met de WWBW blijken in praktijk mee te vallen. Dit komt omdat deze kosten voor de werkgever – bij de sector Primair Onderwijs – nu nog deels of volledig verhaald kunnen worden op het Participatiefonds.

Voor de sector Voortgezet Onderwijs komen de kosten van de WW en van de bovenwettelijke WOVO-uitkering voor een kwart voor rekening van de laatste werkgever voorafgaand aan het ontstaan van het WW-recht. De overige 75% wordt verevend over het collectief van VO-werkgevers. De kosten voor de werkgever zijn dus relatief laag.

Concrete cijfers

Ook voor medewerkers blijven de financiële gevolgen vaak beperkt in een WW-situatie. In principe ondervinden zij nauwelijks nadelige gevolgen voor hun pensioen. Tijdens de WW-periode blijft er immers een pensioenopbouw van 50% gehandhaafd. Als daarbij 10% deeltijdpensioen opgenomen wordt bij het ABP, wordt het voorwaardelijk pensioen veilig gesteld. Hoe dit precies – financieel aantrekkelijk en voordeliger – geregeld kan worden, legt PROambt graag uit aan de hand van concrete cijfers. Inclusief de wettelijke en bovenwettelijke rechten conform cao én het daarbij horende pensioenverlies. Dus niet alleen de bruto inkomenscomponenten, maar ook het netto besteedbaar maandinkomen van de medewerker.

Vragen

Juist in deze tijd van het jaar – i.v.m. het nieuwe schooljaar in september – ontvangt PROambt veel vragen van werkgevers vanuit de sector Voortgezet en Primair Onderwijs voor WW- en bovenwettelijke uitkering-berekeningen. Ook voor uw vragen nemen wij graag de tijd. Bel met onze Frontoffice Pensioenen op het nummer 06 461 50933 of mail naar frontoffice@proambt.nl.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar