"Re-integratie als gezamenlijke verantwoordelijkheid"

Mobiliteit

PROambt Mobiliteit begeleidt werknemers die stilstaan in hun loopbaan op een deskundige manier naar de volgende uitdaging in hun carrière. Dat kunnen boventalligen zijn in de re-integratiefase, werklozen met een WW- of nawettelijke uitkering of langdurig zieke werknemers die hun oude werk niet meer kunnen doen. Wij zoeken snel passend werk voor hen. Daar is zowel de medewerker als de ex-werkgever (eigenrisicodrager!) bij gebaat.

Wij zien re-integratie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, maar geloven tegelijkertijd dat vooral die laatste de sleutel tot succesvolle integratie in de hand heeft. In onze aanpak ligt de nadruk dan ook op het activeren en verantwoordelijk maken van de deelnemer voor zijn eigen loopbaan. Een professionele loopbaancoach ondersteunt hem in zijn zoektocht naar nieuw werk. Op die manier verloopt het traject een stuk vlotter en beperken we de financiële risico's voor zowel werkgever als werknemer.

Meer informatie? Neem contact op Of bel: 06 270 80266