"Snelweg naar nieuw werk"

Bent u werkloos (WW), zit u in de re-integratiefase of kunt u na langdurige ziekte uw oude werk niet meer doen? PROambt Mobiliteit helpt u bij het snel vinden van nieuw werk. Liefst binnen 6 maanden. Daarbij kijken we vooral naar uw mogelijkheden en wensen, niet naar uw beperkingen. Op die manier levert een re-integratietraject vaak verfrissende loopbaanperspectieven op.

Helder zicht op uw financiën
Het re-integratietraject begint met een uitgebreid intakegesprek, waarin de nodige aandacht uitgaat naar uw financiële situatie. Onze financiële scan geeft u een glashelder inzicht in wat de gevolgen van (aanstaande) werkloosheid zijn voor uw inkomen, pensioen en vermogen. Dat schept zekerheid en is tevens een krachtige stimulans om snel nieuw werk te vinden.

Loopbaancoaching
In de intake zijn reeds uw ambities en competenties naar voren gekomen, die richtinggevend zijn voor uw zoektocht naar nieuw werk. In die zoektocht wordt u individueel begeleid door een persoonlijke loopbaancoach, bij wie u terecht kunt voor advies en ondersteuning.

PROambt Mobiliteit zorgt er ook voor dat u er zelf genoeg aan doet om uw re-integratie te bevorderen. Deze inspanningen worden vastgelegd in een dossier, waarvan u tweewekelijks een overzicht krijgt met re-integratieopdrachten en tips om nog effectiever te solliciteren.

Maak werk van werk
Zoeken naar werk behelst anno nu veel meer dan reageren op een vacature in de krant of op internet. U moet er écht (zelf) werk van maken. Waar veel re-integratiebureaus een jobhunter inzetten die voor u op jacht gaat naar een baan, gaat u in onze aanpak zelf dagelijks op zoek naar werk. Uw loopbaancoach kijkt over uw schouder mee. Uw zoektocht speelt zich hoofdzakelijk af binnen uw eigen netwerk. Daar is de slagingskans op het vinden van werk namelijk het grootst. Het vinden van nieuwe aanknopingspunten in uw netwerk is dan ook een belangrijk onderdeel van uw zoektocht naar werk. Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van ons eigen uitgebreide partnernetwerk.

Ervaringsverhalen

De heer Jagers (55 jaar)
In het begin stond ik erg sceptisch tegenover het steeds maar moeten invullen van de weekstaten voor PROambt Mobiliteit. Achteraf moet ik toegeven dat het invullen van de weekstaten voor mij belangrijk is geweest om regelmatige activiteiten te gaan ontplooien in het zoeken naar werk. Hierdoor lukte het mij om gedurende de week regelmatig aan het werk te gaan. Het voorkwam dat ik in een zwart gat terecht zou komen. Het was niet altijd even makkelijk, maar de weekstaten maakten mij duidelijk of ik wel iets deed of niets. Met name in de beginperiode had ik de neiging om niets te doen.
 
Daarnaast waren de weekstaten en verstuurde brieven een goede ingang voor de gesprekken met de coach. Hierdoor was er meer transparantie, waardoor de gesprekken veel opener werden en meer op mijn persoon toegesneden adviezen opleverden. Mijn coaching leverde daardoor ook veel meer op. De coaching gaf mij een extra (meer inhoudelijke) stimulans om te blijven volharden in mijn zoektocht. Met veel plezier keek ik ook steeds uit naar het volgende coachingsgesprek, omdat:

  • het leuke gesprekken waren;
  • ik nieuwe ideeën opdeed c.q. aangeleverd kreeg voor mijn brieven en cv;
  • het mij duidelijk maakte dat ik niets zat te doen (“schop onder de kont”);
  • het stimuleerde om vol te houden (“schouderklopje”);
  • en wij samen succesvol waren in het vinden van nieuwe richtingen, die bij mij passen.

Mevrouw Peters (48 jaar)
Negen maanden geleden kreeg ik onverwacht ontslag aangezegd bij mijn overheidswerkgever. Mijn functie als beleidsmedewerker kwam te vervallen en ik zou op straat komen te staan. Mijn werkgever liet mij direct weten een overeenkomst te hebben bereikt met PROambt Mobiliteit. Ik was blij met de hulp, maar had in het begin moeite met de aanpak van PROambt Mobiliteit; met name het bijhouden van mijn inspanningen vond ik moeilijk. Ik voelde me op mijn vingers gekeken. Na de eerste twee gesprekken met mijn coach had ik de smaak te pakken. Zij ging samen met mij aan de slag om te kijken hoe ik het solliciteren kon inbouwen in mijn dagbesteding. Mijn coach gaf me tips over het gebruiken en uitbreiden van mijn netwerk en was zelfs bereid om een dag met mij op pad te gaan om potentiële werkgevers te bezoeken en daar mijn cv af te geven. Sollicitatiegesprekken werden voorbereid en achteraf geëvalueerd, wat resulteerde in succes! Voor de afloop van de re-integratiefase had ik een nieuwe baan! En dat door een kennis uit mijn netwerk, die me op deze functie heeft gewezen. Ik ben deze kennis en PROambt Mobiliteit eeuwig dankbaar, want ik heb het ontzettend naar mijn zin bij mijn nieuwe werkgever!

De heer Penders (54 jaar)
Ik zat al twee jaar thuis voordat ik uitgenodigd werd voor een intakegesprek bij PROambt Mobiliteit. De moed was me al ver in de schoenen gezonken, want mede door mijn beperking en geringe opleiding was het me nog niet gelukt om een baan te vinden. Ik zag de begeleiding van PROambt Mobiliteit daarom als een grote handreiking en ben dan ook gelijk met mijn coach aan de slag gegaan. Door de persoonlijke, menselijke aanpak en het gebruik van normale dagelijkse woorden (geen 'dure' woorden die ik niet ken) voelde ik me gelijk op mijn gemak bij de coach. Al na vier maanden lukte het om een tijdelijke klus te krijgen via een uitzendbureau in de groenvoorziening. De klus was wel maar voor vier maanden, maar ik was erg blij. Ook toen mijn coach mij liet weten dat ze me, ondanks het vinden de baan, toch zou blijven begeleiden, zodat we samen naar werk konden zoeken met een beter vooruitzicht. Ze gaf me zelf tips hoe ik me goed kon presenteren de eerste dagen bij mijn nieuwe baas. Mijn coach bleef één keer per maand komen en al snel werd ik uitgenodigd voor een gesprek bij een zorginstelling. De dag er na kreeg ik te horen dat ik aangenomen was. Ik heb zelfs nog netjes uitgewerkt bij mijn tijdelijke werkgever en ben daarna begonnen bij de zorginstelling.

De heer Zwavelaar (36 jaar)
Ik had ontzettend veel moeite met mijn, mag ik wel zeggen, onverwachte ontslag. Ondanks dat ik het al geruime tijd niet meer naar mijn zin had op mijn oude werkplek, vond ik het heel erg om uit mijn vertrouwde omgeving getrokken te worden. Wat was ik boos op mijn werkgever. Tijdens de eerste weken bij PROambt Mobiliteit had ik het nog heel moeilijk met mijn ontslag. PROambt Mobiliteit heeft me geholpen bij een stukje verwerking en al gauw keek ik vooruit in plaats van naar wat er allemaal was gebeurd. Samen met mijn coach heb ik mijn wensen op papier gezet en daarna hebben we een plan gemaakt. Iets waar ik vroeger heel veel over heb nagedacht is nu werkelijkheid geworden. Ik ben inmiddels mijn eigen baas. PROambt Mobiliteit is goed op de hoogte van de regels van het UWV en er is duidelijk te merken dat beide een goede samenwerking hebben. PROambt Mobiliteit vroeg een onderzoeksfase voor me aan bij het UWV en daarna volgde een opstartfase. In deze fase had ik ontheffing op de sollicitatieplicht en kon ik me geheel richten op mijn droom. Nu, twaalf maanden verder, heb ik een gezond en groeiend bedrijf!

Meer informatie? Neem contact op Of bel: 06 270 80266