Onze referenties

Wij zijn anders

Vooruitstrevend in aanpak. Innovatief
in uitvoering

Wij zijn dé gesprekspartner als u werk wilt maken van uw strategisch personeelsbeleid. Samen komen wij tot vernieuwende oplossingen vanuit een verrassend perspectief. Met aantoonbaar succes op het gebied van arbeidsmobiliteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Wij houden u op koers

Betrouwbare partner in pensioenwereld

Al meer dan vijftien jaar adviseren wij werkgevers en werknemer binnen en buiten de overheid. Betrouwbaarheid, integriteit en transparantie zijn onze voornaamste kernwaarden. Onze onafhankelijkheid verzekert u van een objectief advies. Hoe complex de materie ook is, ons advies is altijd glashelder.

Meer dan een tevreden klant

Wij willen uw verwachtingen overtreffen

Wij willen u enthousiast maken. U leren kennen en weten wat er in uw organisatie leeft, dat is wat ons drijft. Zo kunnen wij bijdragen aan uw deskundigheid. Of het nu gaat om bedrijfsvoering of een individuele pensioenvraag.

U bent in goed gezelschap

Pensioenuitvoering met een gemakkelijk dashboard

Een groot voordeel van de samenwerking met PROambt vindt HR-adviseur van de Gemeente Haarlem, Kees Groenendijk, het simpel toegankelijke, online dashboard. ‘Dit biedt de werkgever een van alle plekken benaderbaar overzicht van de laatste stand van zaken. Mutaties kunnen direct worden aangepast en gemakkelijk worden verwerkt. Het dashboard verschaft eenvoudig inzicht in de Appa-regelgeving en -administratie. Bestuurders zijn hiermee te allen tijde op de hoogte van hun rechten én plichten vanuit de Appa-regelgeving.’

Kees Groenendijk HR-adviseur Gemeente Haarlem

Deskundig en helder in aanpak

De communicatie met PROambt is helder, to the point en deskundig vindt Els van den Hurk van de Gemeente Nijmegen. 'Men denkt met de gemeente mee in mogelijkheden. We maken al jaren gebruik van hun diensten; je krijgt vooraf een duidelijke offerte waardoor je het kostenaspect helder in beeld houdt. Het financieel jaarverslag vinden we waardevol. Het faciliteert ons om de voorziening voor de wethouderpensioenen op de goede hoogte op de balans te zetten zodat we kunnen voldoen aan onze pensioenverplichting.'

Els van den Hurk Adviseur arbeidszaken Gemeente Nijmegen

Zorgeloos met PROambt in zee

De aanpak van PROambt en het plannen van de individuele gesprekken verdienen een groot compliment.’ Dit vinden Bob Ubaghs van Waterschap Limburg en Erwin Nevels van Waterschapsbedrijf Limburg. Beiden zijn zeer tevreden over de logistieke organisatie en het ontzorgen door PROambt. Zowel Waterschap Limburg als het Waterschapsbedrijf Limburg ging zorgeloos met PROambt in zee bij de realisatie van een generatiepact.

Bob Ubaghs en Erwin Nevels Adviseur HRM Waterschap Limburg en manager HRM Waterschapsbedrijf Limburg

Medewerkers De Kompanjie kiezen voor generatiepact

De complexiteit van de regelgeving moet je niet onderschatten. Ook komt er heel wat rekenwerk kijken bij advies op maat. PROambt heeft de nodige kennis van zaken. Daarbij konden we gebruik maken van de rekentool op maat (Budget Analyse Tool), waardoor we vóóraf beter inzicht kregen in de kosten en baten van een generatiepact,’ aldus HR-beleidsadviseur Marian Swenne.

Marian Swenne HR-beleidsadviseur De Kompanjie

Alles op een rij

15

30

10

500