Het pensioen van Politiek Ambtsdragers.

Pensioenuitvoering

Documentatiepakket aanbesteding aanvragen

Administratie en advisering

PROambt is gespecialiseerd in de uitvoering van Appa-regelingen. Daarvoor bieden wij een totaalpakket van diensten aan. Naast de pensioen- en uitkeringsadministratie, adviseren wij gemeenten op het gebied van rechtspositie en regelgeving tot actuariële zaken en risicomanagement. Ons Appa-dashboard geeft overzicht over uw bestuurders en laat u eenvoudig wijzigingen aan ons doorgeven. Wij verzorgen alle aspecten die verband houden met de Appa-regelgeving en nemen u alle zorgen uit handen. Bekijk de animatiefilm voor een overzicht van de dienstverlening.

Risicomanagement

Bij arbeidsongeschiktheid of overlijden van een bestuurder moet een gemeente haar financiële verplichtingen nakomen. Een lage rente en de toenemende levensverwachting brengen extra financiële lasten voor de gemeente met zich mee. Onze actuariële en financiële expertise zorgt ervoor dat de gemeente de omvang van die risico’s kent en deze risico’s kan beheersen.

Vermogensvorming

Sparen voor pensioen betekent rekening houden met toekomstige verplichtingen. Voor gemeenten is dit een flinke kostenpost die een voorziening noodzakelijk maakt. Opbouw van een pensioenvoorziening is mogelijk in eigen beheer of extern. Externe vermogensvorming kan aanvullend rendement opleveren, waardoor de financiële lasten verminderen. Onafhankelijk van de gewenste vorm zullen wij de gemeente steeds begeleiden om goed en tijdig voorbereid te zijn op het Appa-fonds.

Financieel jaarverslag

Uniek in onze dienstverlening is het Financieel Jaarverslag. Hierin vertalen wij de ontwikkelingen van wet- en regelgeving naar concrete actiepunten. Zo weet u of u goed verzekerd bent bij overlijden of bij arbeidsongeschiktheid van uw bestuurders. Bent u klaar voor het Appa-fonds? Het Financieel Jaarverslag geeft het volledige overzicht voor het College, de lokale Rekenkamer en/of de externe accountant.

Uitbetaling

Bestuurders vertrouwen op tijdige uitbetaling van hun pensioen. Zorgdragen voor de correcte uitbetaling van pensioen is daarom een belangrijk fundament van onze dienstverlening. Met onze voorschotregeling kan de gemeente eenvoudig de bedragen aan haar voorziening onttrekken. Zo weet de gemeente zeker dat bestuurders op tijd het juiste pensioen ontvangen.

De klant aan het woord

Kees Groenendijk, Gemeente Haarlem

Een groot voordeel van de samenwerking met PROambt vindt HR-adviseur van de Gemeente Haarlem, Kees Groenendijk, het simpel toegankelijke, online dashboard. ‘Dit biedt de werkgever een van alle plekken benaderbaar overzicht van de laatste stand van zaken. Mutaties kunnen direct worden aangepast en gemakkelijk worden verwerkt. Het dashboard verschaft eenvoudig inzicht in de Appa-regelgeving en -administratie. Bestuurders zijn hiermee te allen tijde op de hoogte van hun rechten én plichten vanuit de Appa-regelgeving’.

Els van den Hurk, Gemeente Nijmegen

De communicatie met PROambt is helder, to the point en deskundig vindt Els van den Hurk van de Gemeente Nijmegen. ‘Men denkt met de gemeente mee in mogelijkheden. We maken al jaren gebruik van hun diensten; je krijgt vooraf een duidelijke offerte waardoor je het kostenaspect helder in beeld houdt. Het financieel jaarverslag vinden we waardevol. Het faciliteert ons om de voorziening voor de wethouderpensioenen op de goede hoogte op de balans te zetten zodat we kunnen voldoen aan onze pensioenverplichting”.

Meer informatie?

Vul uw gegevens in en wij sturen u een informatief documentatiepakket aanbesteden.

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655