Het pensioen van Politiek Ambtsdragers.

Pensioenuitvoering

Administratie

Wij zijn gespecialiseerd in de uitvoering en administratie van Appa-regelingen. Hiervoor bieden wij een totaalpakket van diensten aan. Wij adviseren gemeenten op het gebied van rechtspositie en regelgeving tot actuariële zaken en risicomanagement. Ons dashboard geeft overzicht over uw bestuurders en laat u eenvoudig wijzigingen aan ons doorgeven. Wij verzorgen alle aspecten die verband houden met de Appa-regelgeving en nemen u alle zorgen uit handen.

Risicomanagement

Bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van een bestuurder moet een gemeente haar financiële verplichtingen nakomen. Een lage rente of toenemende levensverwachting brengen extra financiële lasten voor de gemeente met zich mee. Onze technische en financiële expertise zorgt ervoor dat de gemeente de omvang van die risico’s kent en hoe deze risico’s opgevangen kunnen worden.

Financieel jaarverslag

Uniek in onze dienstverlening is het Financieel Jaarverslag. Hierin vertalen wij de ontwikkelingen van wet- en regelgeving naar concrete actiepunten. Zo weet u of u goed verzekerd bent bij overlijden of bij arbeidsongeschiktheid van uw bestuurders. Bent u klaar voor het APPA-fonds? Het Financieel Jaarverslag geeft het volledige overzicht voor onder meer het College, de lokale Rekenkamer en de externe accountant.

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655