PROambt faciliteert ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’

By 1 februari 2019Mobiliteit

PROambt faciliteert ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’

Nederlanders ervaren een alsmaar toenemende druk op hun werk. Dit blijkt uit cijfers van TNO, van 31 januari 2019. Liefst 40% van alle werkenden ervaart te hoge eisen. Teveel werk dat te snel af moet. Nog groter is de groep, te weten 45%, die verlies van grip op hun werk voelt. Zij kunnen niet meer zelf bepalen hoe ze hun werk doen. Zorgelijke cijfers, vindt Kristel Reuser, mobiliteitsdeskundige bij PROambt. De subsidieregeling voor gratis Ontwikkeladvies voor 45-plussers juicht zij van harte toe. ‘Dit kan immers burn-outklachten voorkomen. Daarom faciliteert PROambt dit met verve.’

Deze toenemende werkdruk speelt een cruciale rol bij het ontstaan van burn-outklachten. De sectoren waarbij dit het meest speelt, zijn horeca, onderwijs en de zorg. In deze sectoren ligt het aandeel werknemers met burn-outrisico al boven 25%. ‘De lat ligt heel hoog. Voorkomen is beter dan genezen’, stelt Kristel Reuser.

Vorig jaar konden alleen werknemers in specifieke beroepen zoals ambulancemedewerkers en schoonmaakmedewerkers gebruikmaken van de subsidieregeling van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ervaringen waren dusdanig positief dat de minister de regeling dit jaar heeft verruimd voor 45-plussers in alle beroepen en sectoren. Tot 10 januari 2020 kunnen werknemers samen met een loopbaanadviseur uitzoeken hoe zij invulling willen geven aan hun carrière.

Stukje service

PROambt is bekend als de club voor duurzaam doorwerken. Doorgaans zijn de activiteiten vooral gericht op 55-plussers. De oplossing is dan vaak een generatiepact of eventueel een mobiliteitstraject. Maar voor 40+ ligt het accent veel meer op werken aan je competenties van de toekomst, motivatie en coaching. Reuser: ‘Het is altijd goed om je eigen loopbaan onder de loep te nemen. En te onderzoeken waar je staat en wat je wil in je werk. Een tevreden werknemer is per definitie ook een goede werknemer. Wij faciliteren werkgevers bij de Regeling Ontwikkeladvies. Wij regelen dat de administratieve rompslomp rondom de subsidieaanvraag wordt verzorgd door een deskundige, lokale loopbaanbegeleider. Deze neemt dan uiteraard ook de uitvoering op zich. Juist omdat wij het zo belangrijk vinden, zien wij dit als een belangrijk stukje service aan werkend Nederland.’

Goede zaak

Het is een goede zaak dat de minister de subsidieregeling nu uitbreidt en openstelt voor alle 45-plussers, vindt Reuser. Nog beter zou het zijn als de leeftijdsgrens helemaal wordt losgelaten. Reuser: ‘Wat je leeftijd ook is, iedereen heeft er immers baat bij om van tijd tot tijd bewust bezig te zijn met loopbaanontwikkeling en je professionele toekomstplannen.’

Wilt u weten wat PROambt voor u kan doen bij de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’? Bel dan Kristel Reuser, tel. 06 552 58472. Zij vertelt het u graag.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar