Goedkoop pensioenadvies PROambt géén duurkoop

By 1 oktober 2019Joost®

Goedkoop pensioenadvies PROambt géén duurkoop

PROambt loopt voorop in hoge kwaliteit en lage kosten. Dat is al jaren een feit. Hoe dit kan? Door jarenlange ervaring is een grote dossierkennis van cao’s en pensioenen in huis. Dat is absoluut een pre. Maar de intern ontwikkelde software ‘Later is NU!’ maakt het grote verschil. Hiermee zijn de kosten van dure berekeningen met zo’n 80% teruggebracht. En, goedkoop is in dit geval gegarandeerd géén duurkoop.

Pensioenfondsen geven traditionele voorlichting en bieden concrete bruto pensioencijfers, maar geven geen advies. Dat is wettelijk zo geregeld. Diegenen die wel advies mogen geven, zijn vaak relatief duur. Advies op maat door senior financieel specialisten die volledig gecertificeerd zijn, heeft nu eenmaal zijn prijs. Ook PROambt heeft dit soort kennis en kunde in huis. Alleen heeft PROambt de arbeidsintensieve klus deels geautomatiseerd, waardoor een forse kostenreductie is ontstaan. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit geeft PROambt andere aanbieders hiermee het nakijken.

Betrouwbaarheid

PROambt bestudeert altijd de details van de cao en/of het sociaal plan en besteedt veel aandacht aan de pensioengevende toelagen etc. Ook dit onderscheidt PROambt van andere pensioenadviseurs. Al is dit voor de opdrachtgever niet altijd zichtbaar. Het levert wel een wezenlijke bijdrage aan de betrouwbaarheid van de berekeningen. PROambt is er met recht trots op dat er nimmer substantiële fouten zijn gemaakt. Een niet onbelangrijk gegeven, toch?

Kloppende cijfers

Een werknemer is meestal nauwelijks geïnteresseerd in algemene uitleg of voorlichting over zijn pensioen. Het enige dat hem interesseert zijn de concrete netto financiële gevolgen voor zijn portemonnee. Daarom heeft de werknemer sterk behoefte aan overzicht, met cijfers die kloppen. De werknemer kijkt naar zijn totale netto-inkomsten en uitgaven en niet naar hoeveel bruto salaris, AOW of pensioen er binnenkomt. Op basis hiervan wil hij sparren met een betrouwbare, deskundige adviseur. Allerlei scenario’s kunnen dan de revue passeren.

Leidende rol

Nu de kosten voor een traditioneel financieel plan bij PROambt aanzienlijk zijn gedaald, is het niet meer alleen weggelegd voor de happy few. Ook voor de modaal verdiener is het nu haalbaar. In veel cao’s zijn afspraken gemaakt over een budget voor financieel advies. Het beschikbare budget per werknemer is toereikend voor het relatief goedkope advies van PROambt. Maar het gaat om meer dan de prijs alleen. Belangrijker is de kwaliteit en het uiteindelijke resultaat. Goed te weten dat PROambt continu streeft naar een leidende rol in lage kosten én hoge kwaliteit.

Meer informatie? Neem contact op met Hans van den As (06 524 11655).

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar