Communicatie over regelingen is doorslaggevend voor deelnamegraad

Communicatie over regelingen is doorslaggevend voor deelnamegraad

Belangstelling voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit is van alle tijden. De behoefte bij werknemers aan tools voor duurzame inzetbaarheid groeit sterk en dit effect wordt bovendien fors versterkt door Corona. Op werkgevers- en CAO-niveau zijn voldoende instrumenten afgesproken, maar de deelnamegraad blijft veelal aanzienlijk achter bij de verwachtingen en met name bij de lagere salarisgroepen. De oorzaak laat zich raden … Het ligt niet aan de kwaliteit van de regelingen, maar vooral aan de communicatie ervan.

De eerste kennismaking van een werknemer met de regeling zware beroepen (RVU-vrijstelling) is dat het bruto inkomen 40% tot 60% daalt en dat is voor iedereen een showstopper! Een soortgelijk effect bleek ook al bij de generatiepacten waar de deelname van de laagste salarisgroepen ernstig tegenviel.

In beide gevallen zou deskundige financiële advisering hebben geleid tot aanzienlijk hogere deelname. Werknemers hebben behoefte aan een concrete vertaling van de formele regelgeving naar de gevolgen voor de individuele portemonnee. Een deskundig financieel adviseur kan met slimme combinaties (met o.a. deeltijdpensioen) helpen om vervroegde pensionering toch haalbaar te maken. Graag stellen wij onze praktijk ervaring in vele duizenden gesprekken ter beschikking om deze werknemers te helpen. Wilt u geïnspireerd worden? Mail: hansvandenas@proambt.nl.

 

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar