De succesfactoren van een Generatiepact

By 4 juli 2019Generatiepact

De succesfactoren van een Generatiepact

Steeds meer werknemers hebben moeite om de hoge pensioenleeftijd te halen. In de praktijk wordt hier op verschillende manieren op geanticipeerd. Een kansrijke manier is een Generatiepact. Dit is een maatwerkregeling waarbij oudere werknemers minder gaan werken. De hierdoor ontstane ruimte in formatie wordt gebruikt om nieuwe, jongere medewerkers te werven. Er ontstaat zo een meer evenwichtige leeftijdsopbouw. De sleutel tot succes is voldoende aandacht voor een aantal factoren.

In principe is een Generatiepact een oplossing voor oudere medewerkers. De gedachte is dat mensen hun werk langer kunnen volhouden, als zij wat minder uren werken. Zij krijgen daarvoor gedeeltelijke financiële compensatie. Dankzij een betere balans tussen werk en privé kunnen oudere medewerkers vitaal, gemotiveerd en met plezier langer doorwerken. Bovendien krijgen ze zo de kans om hun werk geleidelijk af te bouwen, in plaats van dat ze abrupt moeten stoppen. Op deze manier kunnen ze langzaam wennen aan een nieuwe fase in hun leven… De jongeren die instromen kunnen optimaal profiteren van de aanwezige kennis en knowhow in de organisatie. De organisatie profiteert van hun frisse kijk op de zaken.

Visie organisatie

Maar succes is niet vanzelfsprekend. Uit een rapport van het A&O fonds Generatiepact gemeenten (2018) blijkt dat ‘een Generatiepact een mooi pakket aan voorzieningen biedt om werk te maken van een toekomstbestendig en vitaal personeelsbestand.’ Maar hoe meer aandacht besteed wordt aan een aantal succesfactoren, hoe beter het potentieel van een Generatiepact benut wordt. Allereerst moet het Generatiepact passen in de bredere visie van de organisatie over de gewenste strategische richting en ontwikkeling. Het moet een geïntegreerd onderdeel zijn van het HR-beleid. Maar een te vastomlijnde uitwerking van het Generatiepact belemmert herbezetting. Een tweede succesfactor is daarom flexibiliteit bij de invulling van de vrijgekomen formatie. Een creatieve kijk op taakverdeling en talentontwikkeling draagt bij aan het succes van het Generatiepact.

Sleutelrol leidinggevenden

Over het algemeen kan gezegd worden dat leidinggevenden een sleutelrol spelen bij het slagen van een Generatiepact. Door tijdig een (vitaliteits)gesprek over werktijdvermindering aan te gaan met medewerkers, wordt het bewustwordingsproces in gang gezet. Ook is er winst te halen bij het actief sturen op de werking en effecten van het Generatiepact als managementinstrument. Meetbare doelen maken tijdig bijsturen mogelijk.

Samen de succesfactoren van een Generatiepact op een rijtje zetten? Bel dan met Georges van Beerendonk (06 554 19502).

Volg PROambt op LinkedIn.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar