De wereld draait door …

De wereld draait door …

De Coronacrisis heeft uw reguliere jaarplanning waarschijnlijk flink in de war geschopt, en toch draait de wereld door …

Het is van groot belang dat alle voorbereidingen voor het nieuwe studiejaar ongestoord voortgang vinden. Daarom staat ook dit jaar het tijdig en adequaat toesnijden van de personeelsformatie voor het studiejaar 2020 / 2021 centraal. Of u nu te kampen heeft met het (grootschalig) oplossen van strategische personeelsplanning, invoeren van seniorenbeleid, een reorganisatie of individueel maatwerk voor enkelingen, in alle gevallen moet er iets gebeuren. Maar wat is verstandig, handig en vooral betaalbaar?

PROambt heeft de afgelopen jaren een groot aantal ROC’s bijgestaan en hun medewerkers op pensioengebied individueel geadviseerd. Graag houden wij onze praktijkervaring voor u beschikbaar bij het uitwerken van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, vitaliteitsbeleid en het individueel adviseren van uw medewerkers. Vooral in de complicerende samenloop met BAPO-overgangsrecht. Momenteel vinden alle individuele pensioenadviesgesprekken plaats via een beeldverbinding, waardoor extra flexibiliteit ontstaat. Daarom geldt voor alle gesprekken met individuele werknemers die plaatsvinden voor 1 juli 2020 een aantrekkelijk actietarief zowel voor grotere groepen als voor enkelingen. Bel eens met Hans van den As 06 5241 1655.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar