Duurzame inzetbaarheid in de gezondheidszorg

Duurzame inzetbaarheid in de gezondheidszorg

In de gezondheidszorg en zeker in ziekenhuizen, UMC’s en andere intramurale instellingen is grote behoefte aan effectieve instrumenten voor duurzame inzetbaarheid. Mede door de schaarste in diverse functiegroepen moet iedereen gezond en vitaal inzetbaar blijven. Vooral in de uitwerking van vitaliteitsbeleid vergt dat creatieve oplossingen om alle problemen, gegeven de personele schaarste, adequaat op te lossen.

Op de intensive care zijn alle handen aan het bed nodig en is er geen ruimte voor vervroegde pensionering. Welke instrumenten helpen bij duurzaam doorwerken van de schaarse verpleegkundigen? In de facilitaire functies kan boventalligheid of beperkte belastbaarheid worden opgelost door Vitaliteitsbeleid o.b.v. deeltijdwerken. In uitzonderingsgevallen is wellicht behoefte aan een individueel vertrekarrangement.

Kortom er zijn slimme oplossingen en creatief maatwerk nodig. Problemen genoeg, maar natuurlijk zijn er ook praktische oplossingen. Een pensioenadviesgesprek over de persoonlijke pensioensituatie en de gevolgen voor de huishoudportemonnee geeft overzicht en vertrouwen

Voor sommige functies blijkt “het gevoel” dat men eerder zou kunnen stoppen met werken al voldoende om mentale rust te geven, waardoor doorwerken als minder belastend wordt ervaren. Dan blijkt uit een individuele PensioenPlanning dat eerder stoppen met werken wél financieel haalbaar is. Voor schaarse functies in de verpleging is het Generatiepact meestal een onverwacht goed  alternatief voor vervroegde pensionering of uitval wegens arbeidsongeschiktheid. En voor weer andere functies ligt een vetrekregeling voor de hand om boventalligheid op te lossen. Altijd zijn er slimme oplossingen mogelijk, zowel bij de pensioenregelingen van PFZW als ABP.

Een traditioneel generieke regeling voor alle werknemers en doelgroepen is praktisch onhaalbaar, omdat schaarste op de arbeidsmarkt een belemmerende factor is. Dus geen generieke regelingen onder het motto “one size fits all”. Daarom zit de oplossing vaak in groepsgewijs maatwerk. Voor iedere doelgroep zijn er oplossingen, maar per doelgroep worden andere instrumenten ingezet. Dat is ook het specialisme van de adviseurs van PROambt. Wilt u eens kennismaken of sparren over oplossingsrichtingen? Ik wil u graag inspireren, u kunt mij bereiken via email hansvandenas@proambt.nl en telefoon 06 52411655 …

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar