Financiële fitheid als basis voor duurzame inzetbaarheid

By 1 oktober 2019Joost®

Financiële fitheid als basis voor duurzame inzetbaarheid

Geluk, gezondheid en geld spelen een belangrijke rol in de balans tussen werk en leven. Gelukkige mensen zijn minder vaak ziek, zijn proactief en hebben een positieve invloed op de werksfeer. Deze balans wordt verstoord als de gezondheid het laat afweten, maar ook als er financiële zorgen zijn. Dit gaat ten koste van mobiliteit en productiviteit op de werkvloer. Gezondheid en financiële fitheid vormen de basis van duurzame inzetbaarheid.

Werknemers met geldproblemen hebben last van stress, zijn minder productief en zijn vatbaar voor omkoping of chantage. Onderzoek van het Nibud heeft aangetoond dat geldgebrek zelfs kan zorgen voor een tijdelijk lagere intelligentie en verzuim op het werk. Buiten het persoonlijk leed van de betrokkene, leiden geldzorgen ook tot economisch verlies voor de onderneming. Werkgevers hebben er daarom alle baat bij, om signalen van serieuze geldzorgen tijdig bij medewerkers op te pikken. Deze kunnen zich uiten in het veelvuldig ziekmelden vóór de loonbetaling plaatsvindt, bedelen om overuren of het geregeld vragen van voorschotten.

Bron van stress

Geldzorgen bij medewerkers vormen een bron van stress en komen helaas vaker voor dan u denkt. Volgens het Nibud heeft één op de vijf huishoudens betalingsproblemen. Omgerekend is dit 1,35 miljoen huishoudens. Zo’n 8% heeft zelfs grote moeite om het eind van de maand te halen. Dit wordt nog nijpender als er belangrijke gebeurtenissen in het leven van de medewerker plaatsvinden. Kinderen krijgen of het overlijden van de partner hebben vaak financiële consequenties. Om nog maar te zwijgen over echtscheiding. Een gebeurtenis van grote emotionele impact met ingrijpende financiële gevolgen.

Financiële check

Financiële problemen uiten zich vaak in overspannenheid en ziekte. Burn-out klachten of overspannenheid zijn enorme kostenposten voor een organisatie. Nog afgezien van het productiviteitsverlies en de administratieve rompslomp. Daarom loont het voor elke werkgever om er tijdig bij te zijn. Niet alleen bij vermoedens van geldzorgen, maar ook door bijvoorbeeld een financiële check aan te bieden aan werknemers zonder actuele financiële problemen. Dit valt gewoon onder de noemer ‘goed werkgeverschap’.

Meer info

Financiële fitheid kan gezien worden als de basis van duurzame inzetbaarheid. Het zorgt ervoor dat een werknemer zijn werk met aandacht en plezier kan doen. Een periodieke, eventueel digitale financiële check maakt medewerkers bewust van de financiële risico’s die ze lopen. Het kan gaan om een check up van de huidige situatie. Maar ook kunnen de financiële risico’s van de werknemer of diens gezin inzichtelijk worden gemaakt bij werkloosheid, pensioen of overlijden. Werknemers blijken deze betrokkenheid van de werkgever met hun financiële wel en wee te waarderen en belonen hem op hun beurt met een stukje extra loyaliteit. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met Hans van den As (06 524 11655).

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar