Generatiepact goed geslaagd in onderwijsland

Generatiepact goed geslaagd in onderwijsland

Als HR-adviseur in het onderwijs ken je een andere uitdaging dan die van collega’s uit het bedrijfsleven. Elk schooljaar vraagt immers een andere samenstelling van de docentenpool. Voor sommige vakken heb je te weinig leraren. Op andere plekken is er sprake van boventalligheid. In combinatie met een onevenwichtige leeftijdsopbouw kan een generatiepact hier uitkomst bieden.

Onder andere ROC De Rooi Pannen, Arcus College, ROC Friese Poort, ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland weten dit inmiddels. Met hulp van PROambt wisten deze instellingen de afgelopen jaren diverse problemen het hoofd te bieden. Variërend van leerlingenkrimp en kwaliteitsproblemen tot duurzame inzetbaarheid en een onevenwichtige leeftijdsopbouw. Een generatiepact biedt een effectieve oplossing voor deze uiteenlopende problematiek. Wellicht ook als ideale bouwsteen voor het werkdrukplan?

Duurzaam doorwerken
Kortgezegd komt een generatiepact er op neer dat een werknemer per week minder uren gaat werken, met een aangepast salaris en behoud van volledige pensioenopbouw. Indien de werknemer zijn deeltijdsalaris combineert met deeltijdpensioen, resulteert dit in een aantrekkelijk netto inkomen. Bijkomend voordeel is dat wanneer veel oudere medewerkers gebruikmaken van een dergelijke regeling, er ruimte ontstaat voor verjonging van het personeelsbestand. Bovendien kan de oudere medewerker zijn taken gemakkelijker volhouden, omdat hij over meer vrije tijd beschikt. Dit past naadloos in het streven naar duurzaam doorwerken.

Intern draagvlak
Graag vertellen wij u hoe zo’n generatiepact tot stand komt. We beginnen altijd met een Adviestraject. De specifieke problematiek van uw organisatie wordt in kaart gebracht. Het concept generatiepact wordt afgestemd op uw organisatiedoelen. Uiteraard profiteert u hierbij van de ervaring en kennis van PROambt op dit gebied. Ook helpt PROambt u met het toetsen van de (financiële) haalbaarheid en het creëren van intern draagvlak.

Goede communicatie
Dan volgt het Uitvoeringstraject. Voor een succesvolle implementatie van het generatiepact is de voorlichting richting de werknemers van het grootste belang. PROambt nodigt alle werknemers in uw doelgroep uit voor een collectieve voorlichting. Een goede communicatie is van cruciaal belang voor het slagen van een generatiepact. Het is immers een ‘vrijwillige’ regeling. Het succes van de regeling valt of staat met de acceptatie door de medewerkers. Het enthousiasme van de individuele werknemers bepaalt de deelnamegraad van de regeling. PROambt kan hier als ervaren en onafhankelijke partij een waardevolle bijdrage leveren.

Inkomensadvies
Deelnemers in spe krijgen desgewenst vervolgens een persoonlijk pensioen- en inkomensadvies. De financieel specialisten van PROambt maken hierbij gebruik van hun home made inkomensplanner: Later is NU! Toegesneden op de persoonlijke situatie van de werknemer worden real-time alle gewenste berekeningen correct uitgevoerd en relevante scenario’s doorgerekend.

Vertalen complexe regelgeving
Onze consultants hebben jarenlange praktijkervaring op het gebied van pensioen, inkomen en rechtspositie, in combinatie met het generatiepact en soortgelijke regelingen. Het vertalen van de complexe regelgeving en pensioengevolgen naar netto inkomen – nu en later – is de kracht van PROambt. Want hoe eerder een medewerker alle financiële gevolgen kan overzien, hoe sneller iemand een beslissing kan nemen. De financieel specialist van PROambt verzorgt de toelichting en ondersteunt de kandidaat bij deze besluitvorming.

Van begin tot eind ontzorgd
Mocht de aangestipte problematiek u bekend voorkomen en zoekt u een doeltreffende oplossing? Met PROambt bent u van begin tot eind verzekerd van ter zake doende praktijkervaring, de beste medewerkers, hoogstaande softwaretechniek en de meest complete ontzorging bij de totstandkoming en uitvoering van uw generatiepact.

Bel of mail dan net als één van bovengenoemde collega-onderwijsinstellingen met PROambt (hansvandenas@proambt.nl of 06 524 11655).

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar