Generatiepact houdt zorgprofessional binnenboord

Generatiepact houdt zorgprofessional binnenboord

Binnenkort dreigt een nijpend tekort aan zorgprofessionals. De toenemende zorgvraag en onvoldoende aanbod in gekwalificeerd personeel geeft een hogere werkdruk. Tel daarbij het toenemende verloop en de vergrijzing van de huidige bezetting en het drama is compleet. Pensioenadviesbureau PROambt ziet Duurzaam Doorwerken als de beste remedie voor dit maatschappelijk probleem. In combinatie met een Generatiepact houd je de huidige bezetting tot hun AOW-leeftijd binnenboord. Hoe werkt dat?

Het accent moet de komende jaren vooral liggen op het behoud van medewerkers. Om op termijn aan de zorgvraag te kunnen voldoen, moeten zorgorganisaties absoluut investeren in duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Op die manier kunnen ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidstekorten worden beperkt. En aan de andere kant vergroot je de arbeidsparticipatie en productiviteit.

Ziekteverzuim

De duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers staat al jaren onder druk. Het was altijd al moeilijk om tot 65 jaar in deze sector door te werken. Wordt dit 68 jaar, dan is dit helemaal problematisch. Het ziekteverzuim voor 60+ steeg fors met 10%. Qua instroom in de WGA is de zorg koploper. Ook de uitstroom van mensen die het vak vaarwel zeggen, ligt erg hoog.

Generatiepact

Pensioenadviesbureau PROambt levert graag een bijdrage aan het binnenboord houden van gekwalificeerde zorgprofessionals. Duurzaam Doorwerken in combinatie met een Generatiepact is een onverwacht goede oplossing. Minder werken met volledige pensioenopbouw aan de ene kant. En vitalere medewerkers aan de andere kant. Maar er zijn meer voordelen voor de organisatie te bedenken.

Vitaler doorwerken

Momenteel gaan senioren in de zorg gemiddeld met 64 jaar volledig met pensioen. Een 62-jarige kan kiezen tussen nog twee jaar keihard doorwerken in de hoop gezond en fit op zijn 64ste volledig met pensioen te kunnen gaan. Of hij werkt vanaf nu 60% van de huidige werktijd. Deze persoon kan vitaler doorwerken tot de AOW-leeftijd. Per saldo neemt het aantal productieve uren (aanzienlijk) toe! Hoe mooi is dat?

Meer informatie

Kiest u ook voor behoud van de zorgprofessional? Neem dan contact op met Hans van den As (06 524 11655 – hansvandenas@proambt.nl).

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar