Hollen of stilstaan? Of toch regulier HR-beleid?

By 19 augustus 2020Joost®

Hollen of stilstaan? Of toch regulier HR-beleid?

Traditioneel wordt pensioenadvies door werkgevers als een project georganiseerd. Dat wil zeggen een afgebakende groep kandidaten wordt in een beperkte doorlooptijd geadviseerd en de gehele groep moet voor een bepaalde deadline gebruik maken van de aangeboden regeling, denk bijvoorbeeld aan GeneratiePact, Vitaliteitsbeleid of PensioenPlanning. Afhankelijk van de specifieke situatie heeft deze aanpak grote voordelen voor de organisatie, doch een forse piekbelasting voor de HR-afdeling is een vervelend neveneffect.

Wij zien momenteel een trend naar een meer procesmatige aanpak. Daarbij worden werknemers -als onderdeel van het reguliere HR-proces- individueel en gespreid in de tijd in de gelegenheid gesteld persoonlijk financieel advies in te winnen. Kortom individueel maatwerk als onderdeel van het vitaliteitsbeleid en in lijn met hun persoonlijke situatie en life-events.

Mede door Corona zijn individuele pensioenadviesgesprekken via Zoom of Teams volledig geaccepteerd en worden als volwaardig en waardevol ervaren. Tot voor kort waren 7 aansluitende gesprekken op locatie van de werkgever noodzakelijk om de reistijd en de advieskosten te beperken. Adviseren via beeldverbinding brengt een innovatieve werkwijze binnen handbereik. Individuele financiële adviesgesprekken met een gecertificeerde pensioenadviseur helpen een werknemer bij het nodige inzicht met een verhelderend gesprek, een goed advies en een duidelijk rapport. Voor de werkgever leidt deze aanpak tot een kostenverlaging oplopend tot 50% van de traditionele tarieven. Mogen wij u ook ondersteunen bij de uitvoering van uw HR-beleid? Bel eens met Lia van den Heuvel 06 5540 0028 of mail liavandenheuvel@proambt.nl.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar