Individueel maatwerk maakt verantwoord afscheid mogelijk

By 30 april 2019Generatiepact

Individueel maatwerk maakt verantwoord afscheid mogelijk

Sociale partners zijn altijd te porren voor invoering van een generatiepact. Zo’n generieke regeling biedt voordelen voor zowel werkgever als werknemer. Het is een management instrument dat een bijdrage kan leveren aan een evenwichtige personeelsopbouw en aan duurzame inzetbaarheid. Werknemers kunnen tegen een geringe loonderving eerder of gedeeltelijk met pensioen. Dit is overigens ook mogelijk zonder generatiepact. Individueel maatwerk is hier het credo.

Bij het samenstellen van een generatiepact gelden wet- en regelgeving. Binnen deze kaders zijn opties mogelijk met voor- en nadelen. Ook in de media wordt veel gesproken over generatiepact-achtige regelingen. Toch is het niet altijd nodig of mogelijk om een generieke regeling op te tuigen. Voor individuele gevallen zijn er buiten deze regelingen ook nog steeds maatwerkafspraken mogelijk. Juist in deze gevallen moet er sprake zijn van evenwicht tussen de werkgeversdoelen en een verantwoord afscheid van een medewerker. PROambt, marktleider voor het maken van individuele berekeningen voor werkgevers uit alle sectoren, biedt hier uitkomst. Zowel voor inkomens -en pensioenschadeberekeningen als WW-berekeningen.

Inkomens- en pensioenschadeberekeningen

PROambt brengt de pensioen- en inkomensschade bij voortijdig vertrek van de werknemer in kaart. De werkgever ontvangt een rapportage met de relevante scenario’s. Zo kunt u de financiële gevolgen van eerder vertrek overzien en maatregelen nemen ter financiële compensatie. Na interne afstemming stellen wij een rapportage voor de medewerker op. Zo worden de financiële gevolgen van het voortijdig vertrek helder voor de medewerker. Dit, voor zowel zijn bruto en netto inkomen als voor zijn pensioen.

WW-berekeningen

Na ontslag ontvangt iemand een Werkloosheidswet-uitkering, aangevuld met een bovenwettelijk aanvulling. Deze verschilt per sector. PROambt berekent de wettelijke en bovenwettelijke rechten conform cao én het daarbij horende pensioenverlies. U krijgt van ons een secure werkgeversberekening met de totale kosten van WW- en BW-rechten, rekening houdend met uw eigenrisicodragerschap. In de werknemersvariant staan niet alleen de bruto inkomenscomponenten, maar ook het netto besteedbaar maandinkomen van de medewerker.

Informatie 

Voor individuele kwesties hebben wij altijd slimme oplossingen. PROambt is uw baken bij de zoektocht naar slimme alternatieven en kosteneffectieve oplossingen. Bel met onze Frontoffice Advies op het nummer 06 461 50933 of mail naar frontoffice@proambt.nl.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar