Minder werken kan wel met PensioenPlanning van PROambt

By 29 oktober 2019Joost®

Minder werken kan wel met PensioenPlanning van PROambt

Zestigplussers willen graag minder gaan werken. Men is nog fit en/of er zijn kleinkinderen om op te passen. Maar lang niet alle ouderen die minder willen gaan werken, doen dit ook. Van de vijf grootste pensioenfondsen met in totaal zo’n 1,5 miljoen gepensioneerden, maakt nog niet 1 procent gebruik van de mogelijkheid van een deeltijdpensioen. Dat is gek. Zeker als je weet dat deeltijdpensioen financieel vaak heel goed haalbaar is. Pensioenplanning van PROambt geeft duidelijkheid.  

‘De reden dat er zo weinig gebruik wordt gemaakt van een deeltijdpensioen, is waarschijnlijk de onbekendheid van de mogelijkheden’, aldus pensioenspecialist Hans van den As, directeur van PROambt. ‘Vrije tijd is waardevol en blijkt in veel situaties ook betaalbaar te zijn. In geval van deeltijdpensioen wordt het pensioen niet vanaf het begin volledig uitgekeerd, maar slechts voor een of twee dagen per week. Ook blijf je pensioen opbouwen op de dagen dat je wél werkt. Dit zorgt ervoor dat het netto financiële plaatje veel interessanter uitpakt dan je zou verwachten.

Concrete gevolgen

Hoe interessant, dat blijkt uit PensioenPlanning. Deze voert veel verder dan de overzichten van de Pensioenfondsen. Netto inkomensberekeningen en advies ontbreken hierin. Dit hoort immers niet tot de taken van een Pensioenfonds. Dat is jammer, want de werknemer heeft juist een sterke behoefte aan inzicht. Hij wil graag weten wat de concrete financiële gevolgen zijn voor zijn portemonnee. Hij wil zijn netto (pensioen)inkomen zien. Het liefst wil hij met een deskundig adviseur sparren over de mogelijke scenario’s voor inkomen- en pensioenplanning. Daarom is het goed dat pensioenadviesbureau PROambt hierin voorziet. Van den As: ‘Belangrijk is dat de medewerker inzicht krijgt in de keuzemogelijkheden van deeltijdpensioen en de financiële gevolgen daarvan.’

Absolute winstpakker

Niet alleen werknemers, maar ook werkgevers zijn lang niet altijd bekend met de gunstige aspecten van deeltijdpensioen en PensioenPlanning. En de voordelen zijn niet alleen voor de werknemer. ‘Dit is een gemiste kans’, volgens Van den As. Elke organisatie zou volgens hem voor Pensioenplanning moeten kiezen. ‘Afgezien van goed werkgeverschap kan een organisatie met PensioenPlanning gerichter aansturen op deeltijdwerken. Of een natuurlijk vervroegde uitstroom van oudere medewerkers stimuleren. Voor de organisatie is het een absolute winstpakker daar waar de knelpunten het grootst zijn.’

Meer informatie

Wie meer wil weten over de financiële consequenties of bijkomende voordelen van deeltijdpensioen kan bellen met Hans van den As (06 524 11655).

PROambt geeft toekomstperspectief! Volg ons op LinkedIn.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar