Onwetendheid oorzaak later pensioen laagopgeleiden

By 1 oktober 2019Generatiepact

Onwetendheid oorzaak later pensioen laagopgeleiden

Mensen gaan steeds later met pensioen. De gemiddelde feitelijke pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 gestegen naar 65 jaar. Dit is bijna vijf maanden later dan in 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Opvallend is dat de pensioenleeftijd van laagopgeleiden nog hoger is. Gemiddeld gaan zij een half jaar later met pensioen. Dit lijkt oneerlijk. Maar ook vreemd. Volgens PROambt zouden zij juist eerder met pensioen kunnen gaan.

Maatregelen om vervroegd pensioen te ontmoedigen, de hogere AOW-leeftijd, de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen en de vergrijzende bevolking hebben gezorgd voor een sterke toename van het aantal werknemers van 65 jaar of ouder. Dit zorgt ervoor dat ook het aandeel werknemers die 65 jaar of ouder zijn op het moment van pensionering, is toegenomen.
Wel blijkt een opvallend verschil tussen pensioenleeftijd en opleidingsniveau. Volgens het CBS was de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers met een laag opleidingsniveau in 2018, 65 jaar en 6 maanden. Werknemers met een hoog opleidingsniveau gingen gemiddeld op een leeftijd van 64 jaar en 10 maanden met pensioen. Laagopgeleiden gaan dus maar liefst acht maanden later met pensioen dan hoogopgeleide werknemers.

Pensioenopbouw

Normaliter gaat een laag opleidingsniveau ook gepaard met een lagere salariëring. Daarbij blijken deze laagopgeleiden ook nog eens langer door te werken. Pensioendeskundigen vragen zich af hoe dit mogelijk is. Vaak zijn laagopgeleiden immers werkzaam in zware beroepen. Dit alleen al zou een jongere pensioenleeftijd rechtvaardigen. Bovendien zijn lager betaalden ook jonger begonnen met werken, trouw aan dezelfde baas of bedrijfstak en hebben zij dus langer dan gemiddeld pensioen opgebouwd. Vanwege deze jarenlange pensioenopbouw kunnen zij -via slimme constructies- toch eerder met pensioen dan gedacht. Jammer genoeg is dit bij deze doelgroep kennelijk niet voldoende bekend. Goede informatie met correcte cijfers over de netto gevolgen voor de portemonnee zou hier een significant verschil kunnen opleveren.

Meer informatie

Waarom zou iemand die langer werkt en vaak zwaar werk verricht (en pensioenpremie betaalt), eerder mogen stoppen met werken? Wij willen met goed pensioenadvies de bestaande informatieachterstand op pensioengebied bij laagopgeleiden verhelpen. Onze pensioendeskundigen zijn ervan overtuigd dat een goede voorlichting laagopgeleiden op weg kan helpen naar een prettigere pensioenleeftijd. Belt u ons zodat CBS een volgende keer een kleiner verschil kan laten zien in pensioenleeftijd voor laag- en hoogopgeleiden?

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar